19th Ave New York, NY 95822, USA

Warszawa miastem marzeń

syrenka warszawska symbol

Większość osób w Polsce wskazuje jednoznacznie Warszawę jako miasto, które ma najlepiej prosperujący rynek pracy. Nie ma w tym zbytniej przesady, gdyż rzeczywiście w stolicy kraju, to właśnie w Warszawie najprężniej rozwijają się różnorodne sektory i występuje największe zapotrzebowanie na pracowników różnych specjalności. Do stolicy przybywa coraz więcej osób, nie tylko pod kątem studiów, ale przede wszystkim w poszukiwaniu pracy. Coraz więcej cudzoziemców zwłaszcza zza wschodniej granicy także wybiera Warszawę na miejsce docelowe do życia i pracy.

W Warszawie coraz lepiej

Warszawa, stolica Polski, największe miasto w kraju pod względem powierzchni oraz liczby mieszkańców. Na dzień 30 czerwca 2017 w Warszawie mieszkało 1 758 143 osoby. Powierzchnia miasta zaś to 517,24 km2. Rynek pracy w Warszawie to pojęcie tak długie i szerokie, jak Wisła. Rok 2017 zakończył się liczbą 26056 osób zarejestrowanych jako bezrobotne. W tej statystyce mieści się 13070 kobiet. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła wtedy 2%.

Wynagrodzenia w górę

Jeśli chodzi o wynagrodzenia w Warszawie, wiele zależy od branży i kapitału. W sektorze przedsiębiorstw średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 6232,77 zł. W porównaniu do roku 2016 było ono wyższe prawie o 8%. Wzrost wynagrodzenia dla różnych branż także jest widoczny w skali miasta. Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie porównując listopad i grudzień 2017, nastąpił wzrost wynagrodzeń dla branży związanej z kulturą i rekreacją o 37,1% – to zdecydowanie najwyższy skok wynagrodzeń pośród innych działalności. O 12,2% wzrosło wynagrodzenie dla pracowników naprawy pojazdów samochodowych, o 11,6% – transport i gospodarka magazynowa, budownictwo 8,2%, obsługa nieruchomości 7,9%, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 7,6%, administrowanie i działalność wspierająca 5,7%, zakwaterowanie i gastronomia 5,5%, przemysł 4,1% oraz informacja i komunikacja 2,1%. To tylko zestawienie dwóch miesięcy, które pokazuje, jak wiele potrafi się zmienić w warszawskich zarobkach zaledwie w ciągu jednego miesiąca.

Gospodarka lokalna

Rok 2017 zakończył się bardzo pozytywnie dla podmiotów gospodarki narodowej. W Warszawie na dzień 31.12.2017 w stolicy zarejestrowano 434676 podmiotów gospodarki narodowej. Ta liczba stanowiła 53,7% podmiotów gospodarczych całego województwa mazowieckiego. W porównaniu do grudnia 2016 wzrost jest znaczący. Przybyło bowiem 15324 podmioty, co daje wzrost rzędu 3,7% w skali roku. Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, stanowią 53,3%, spółki 38%, stowarzyszenia i organizacje społeczne 1,7%, fundacje 1,6%, spółdzielnie 0,4% i pozostałe w tym przedsiębiorstwa państwowe 4,2%.

Mieszkalnictwo

Wzrost wynagrodzeń to także świetny czas na rozrost rynku mieszkaniowego. Tylko w ubiegłym roku oddano do użytku w Warszawie aż 10105 mieszkań. Wzrost w rozbudowie infrastruktury mieszkaniowej widoczny jest szczególnie w budownictwie indywidualnym oraz spółdzielczym.

Zostaw komentarz