19th Ave New York, NY 95822, USA

Przedsiębiorczy Warszawiacy

własna firma w Warszawie

W Warszawie wiele osób pragnie otworzyć własną działalność gospodarczą. Chcą wdrażać w życie własne pomysły lub pracować dla kogoś na podstawie umowy B2B.

Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie daje szansę na założenie własnej działalności gospodarczej, wspierając kandydatów na przedsiębiorców sporym zastrzykiem gotówki na start. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” to program wspierający osoby powyżej 30 roku, które zarejestrowane są w PUP Warszawa.

Aby wziąć udział w projekcie, należało także wykazać się II profilem pomocy i należeć do jednej z grup. Wśród tych grup są osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne (osoba długotrwale bezrobotna tj. zarejestrowana jako bezrobotna trwale w czasie 12 miesięcy licząc od dnia rejestracji), osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (zwłaszcza te wykazujące się wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim ogólnokształcącym lub średnim zawodowym), osoby z niepełnosprawnościami, a także kobiety (ponieważ w grupie kobiet bezrobocie jest największe).

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcia działalności gospodarczej planowane było dla 111 osób, w tym 66 kobiet. Limit środków został wyczerpany już w lutym 2018.

Każda osoba, która chciała złożyć wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, musiała najpierw mieć przygotowany Indywidualny Plan Działania. Taki plan przygotowuje pośrednik w Urzędzie Pracy, który przypisany jest do danej osoby zarejestrowanej jako bezrobotna.

Kwota przyznanych dotacji została określona w wysokości 16 000 złotych. Wnioskodawca musiał przygotować swoisty biznesplan, który składał się z kilku części. Spójny, merytoryczny plan osadzony w realiach lokalnego rynku pracy w Warszawie to szansa na zatrudnienie i pracę dla osób, które mają swój pomysł na biznes.

Zostaw komentarz