Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. planowania utrzymania infrastruktury energetycznej

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IEN/142/07/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • opracowanie i sporządzanie planów postępowań, biznesplanów, planów dotacji, planów wieloletnich w merytorycznym zakresie komórki organizacyjnej,
 • określenie zasad podziału środków na utrzymanie branży i planowanie kosztów związanych z utrzymaniem urządzeń elektroenergetycznych,
 • raportowanie i analiza danych wymaganych zapisami Kontraktu wieloletniego, szczególnie cykliczna identyfikacja i analiza ryzyka, sprawozdawczość i analiza danych z realizacji rzeczowo- finansowej Kontraktu Wieloletniego oraz raportowanie planowanych przez Jednostki Organizacyjne zamknięć długoterminowych dla potrzeb branży energetyki,
 • współudział w przygotowywaniu i uzgadnianiu dokumentacji przetargowej na usługi w zakresie utrzymania urządzeń energetyki kolejowej,
 • udział w pracach wskazanych komisji przetargowych, grup roboczych i zespołów zadaniowych,
 • pełnienie nadzoru branżowego nad systemem informatycznymi raportującymi dane rzeczowo-finansowe utrzymania branży energetyki (EPM) oraz nad kosztami Biura (SAP),
 • współpraca z komórkami kontrolującymi (wewnętrznymi i zewnętrznymi) w zakresie wydatkowania środków, w tym dotacji podmiotowej.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe na kierunku elektrotechnika lub energetyka,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowisku związanym z energetyką,
 • wiedza zawodowa z zakresu elektroenergetyki, energetyki, projektów inwestycyjnych,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane:
 • znajomość programu SAP, EPM.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ