PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Analiz i Strategii (Sekcja Programów Pilotażowych)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: SS/GS/DAS/SPP/04/24
Główne zadania:
 • Prowadzenie projektów z zakresu projektowania nowych programów pilotażowych dla przedsiębiorców;
 • Facylitacja spotkań i warsztatów (on-line i on-site);
 • Przygotowanie i prowadzenie badań jakościowych;
 • Opracowanie raportów z tematów związanych z przedsiębiorczością w tym raportów z desk research, raportów z procesów projektowych, raportów ewaluacyjnych;
 • Aktywne poszukiwanie nowych metodologii i rozwiązań w celu poprawy jakości efektów pracy;
 • Współpraca z  interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Oczekujemy (wymagania konieczne):
 • Wykształcenie wyższe w zakresie socjologii, psychologii, ekonomii, kierunków artystycznych lub pokrewne;
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w metodologii service design, design thinking lub podobnej (facylitacja spotkań planowanie warsztatów, planowanie procesów projektowych)- potwierdzenie w CV realizacji projektów (wykonywane czynności w projekcie, produkty projektu, użyta metodologia)
 • Doświadczenie w realizacji badań jakościowych (opracowanie narzędzi badawczych, prowadzenie wywiadów;
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie B2;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność argumentowania i prezentowania wyników swojej pracy;
 • Umiejętność zarządzania projektami;
 • Kreatywność, otwartość i pomysłowość.
Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • Wykształcenie w zakresie projektowania usług, ux;
 • Szkolenie trenerskie;
 • Umiejętność projektowania graficznego, obsługi programu Adobe Indesign;
 • Umiejętność pisania raportów z badań;
 • Znajomość specyfiki programów wsparcia przedsiębiorstw finansowanych ze środków europejskich;
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych;
 • Znajomość metodologii ilościowych badań społecznych oraz statystycznej analizy danych.
Oferujemy:
 • umowę o pracę;
 • premię regulaminową;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • szkolenia;
 • atrakcyjną lokalizację;
 • wydarzenia integracyjne;
 • programy socjalne.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.
APLIKUJ TERAZ