Dla naszego klienta z branży budowlanej, NES Fircroft obecnie prowadzi rekrutację na stanowisko:

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania:
 • Analiza rynku: Śledzenie trendów w branży budowlanej, analiza konkurencji, identyfikacja nowych możliwości rynkowych.
 • Planowanie strategii biznesowej: Współtworzenie strategii rozwoju firmy, opracowywanie planów działań mających na celu osiągnięcie celów biznesowych. Identyfikowanie i opracowywanie modeli optymalnego dochodu (zarządzanie przychodami), kanałów dystrybucji, cen i strategii rozwoju nowych produktów.
 • Poszukiwanie nowych projektów: Aktywne poszukiwanie nowych projektów budowlanych, negocjacje i nawiązywanie współpracy z klientami i partnerami w koordynacji z zespołami handlowymi i dyrektorami obszarów.
 • Rozwijanie relacji z klientami: Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami, dostosowywanie oferty do ich potrzeb.
 • Rozwijanie relacji z parterami: Identyfikowanie i negocjowanie strategicznych partnerstw, w tym umów finansowych, wymiany klientów i praw własności intelektualnej
 • Zarządzanie zespołem ds. rozwoju biznesu: Jeśli dział ds. rozwoju biznesu jest rozbudowany, dyrektor może być odpowiedzialny za zarządzanie zespołem pracowników, nadzorowanie ich pracy i rozwijanie kompetencji. Funkcjonalna koordynacja działalności działów handlowych w każdym obszarze.
 • Opracowywanie strategii promocyjnej: Współpraca z działem PR w celu opracowania skutecznych strategii promocyjnych i marketingowych, pod nadzorem i zatwierdzeniem działań przez wiceprezesa
 • Monitorowanie wskaźników biznesowych: średnioterminowych/długoterminowych trendów rynkowych, gromadzenie danych na temat konkurencji w celu wniesienia wkładu w strategiczne dyskusje planowania handlowego
 • Rozwijanie innowacyjnych rozwiązań: Identyfikowanie możliwości wzrostu, innowacji modelu biznesowego i promowanie inicjatyw przekrojowych między jednostkami biznesowymi
 • Poszukiwanie i rozwijanie nowych obszarów działalności: ustalanie priorytetów i śledzenie inwestycji poprzez nowe inicjatywy rozwoju produktów, a wszystko to musi być poparte kompleksową analizą informacji, aby móc podejmować najlepsze możliwe decyzje
 • Współpraca z innymi działami: Skoordynowanie działań ds. rozwoju biznesu z innymi działami firmy, takimi jak produkcja, finanse, zakupy, aby zapewnić spójność działań. Odpowiedzialni za identyfikację wewnętrznych i zewnętrznych problemów strategicznych, które mogą mieć wpływ na wzrost i rentowność organizacji
Wymagania:
 • Podobne doświadczenie, na zbliżonej pozycji: Dyrektor Handlowy, Business Development Manager/Director, wymagane minimum 5 lat doświadczenia, w różnych typach budownictwa może doświadczenie: projekty infrastrukturalne, energetyczne, przemysłowe, budownictwo ogólne, zarówno klienci publiczni jak i prywatni.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
 • Prawo jazdy i gotowość do odbywania podróży służbowych na terenie Polski
Oferujemy:
 • Wysoka ranga stanowiska – bezpośrednio pod jednym z członków zarządu
 • Zespół – jedna osoba Koordynator ds. Rozwoju Biznesu plus funkcjonalnie podlegaliby mu dyrektorzy handlowi poszczególnych obszarów (2 osoby są w zakresie budownictwa ogólnego, 1 w en energetyce)
 • Niezbędne narzędzia pracy (służbowe auto, telefon, notebook)
 • Elastyczne rozpoczynanie pracy
 • Premia Roczna
 • Możliwość wejścia w skład rady nadzorczej spółki.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ