19th Ave New York, NY 95822, USA

Aktywizacja bezrobotnych

aktywizacja bezrobotnych

W stolicy bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie, a wielu powie, że w tym mieście nie pracują tylko ci, którzy nie chcą. Osoby, którym brakuje wykształcenia, nie mają za bardzo szans na wynagrodzenie wyższe niż najniższa krajowa, a to na życie w Warszawie na pewno nie wystarczy. Powiatowe Urzędy Pracy wychodzą naprzeciw takim problemom, przygotowując różnego rodzaju programy aktywizacyjne. Oto niektóre z możliwości:

  • Pośrednictwo pracy – to forma wsparcia bezrobotnych, która polega na tym, że mogą oni szukać ofert pracy w Warszawie poprzez urzędy, a także w ramach różnego rodzaju giełd i targów pracy.
  • Poradnictwo zawodowe – to usługa, dzięki której łatwiej o decyzję co do zmiany kwalifikacji czy planowania kariery. Konsultacje z doradcą zawodowym pomogą wybrać kierunek przebranżowienia się.
  • Świadczenia pieniężne – zaliczają się do nich zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne oraz stypendia, wypłacane np. w okresie odbywania stażu lub szkolenia, a także refundacja za prace społecznie użyteczne. Warto wspomnieć też o tym, że urzędy przekazują wybranym osobom środki na podjęcie działalności gospodarczej.
  • Podnoszenie kwalifikacji – bezrobotni, którzy bezskutecznie szukają pracy w Warszawie, mogą wybrać się na szkolenie lub staż, a także ubiegać się o dofinansowanie studiów podyplomowych czy o pożyczkę szkoleniową. Warto wspomnieć o przygotowaniu zawodowym dorosłych i finansowaniu kosztów egzaminów i licencji.
  • Inne formy wsparcia bezrobotnych to prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne oraz refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7, oraz osobą zależną.
  • Zwrot kosztów zakwaterowania i przejazdu – mogą się o niego ubiegać stażyści lub bezrobotni biorący udział w podnoszeniu kwalifikacji.

Zostaw komentarz