AKTUALNE OFERTY PRACY
W WARSZAWIE

Lokalizacja Warszawa
Staff Partners

Handling applications for Public Access to Documents (PAD) in compliance with Regulation (EC) No 1049/2001 of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents (Regulation (EC) NO 1049/2001) Assisting in the processing of...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Warszawa
Staff Partners

Analysis of internal and external written documents and texts; Assists with drafting various types of documents; Contribute to drafting and reviewing documents related to THB and migrant smuggling policies; Support the staff in the area of THB and Facilitated Illegal...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Mokre
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie

wg stanowiska Wymagania konieczne: Wykształcenie: gimnazjalne, brak


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - zagrożenie korupcją, - praca w terenie, - wysiłek fizyczny, - stres wywołany pracą pod presją czasu, - budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Warszawa
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Warunki pracy Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny. Dla osób poruszających się na wózkach...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Warszawa
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Warunki pracy Praca w biurze w siedzibie GIJHARS. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. Warunki pracy: wyjazdy służbowe, praca biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, stres związany z obsługą klienta. Praca w...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Warszawa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Warunki pracy warunki pracy - wizyty w gospodarstwach, podstawowe narzędzie pracy - komputer, bariery architektoniczne w budynku - wejście po schodach bez rampy, brak dostosowanych toalet, praca poza siedzibą urzędu - na terenie Warszawy i powiatu Wołomin, praca...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Warszawa
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · praca administracyjno-biurowa, · praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), ·...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Warszawa
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Inne informacje: budynek klimatyzowany. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele,...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe i częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, posiedzenie Komitetu Rynków Finansowych OECD (CMF; dwa razy do roku); Zespół...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Warszawa
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Warszawa
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Dekretuje i ewidencjonuje dowody księgowe w informatycznym systemie finansowo – księgowym oraz przygotowuje przelewy elektroniczne przy pomocy aplikacji NBE NBP Opisuje na bieżąco...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Warszawa
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Warszawa
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie

Warunki pracy praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku brak wind, podjazdów i innych ułatwnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo Zakres zadań...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Warszawa
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa wymagająca przestrzegania określonych terminów. Praca przy komputerze. Zakres zadań Prowadzenie rejestru dochodów Rozliczanie delegacji służbowych Sporządzanie listy wynagrodzeń, rozliczanie zwolnień...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Warszawa
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Dekretuje i ewidencjonuje dowody księgowe w zakresie dochodów i wydatków w informatycznym systemie finansowo – księgowym oraz przygotowuje przelewy elektroniczne przy pomocy aplikacji...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Warszawa
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Warunki pracy Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny. Dla osób poruszających się na wózkach...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Opracowywanie rocznych i wieloletnich projektów planów inwestycyjnych oraz przygotowywanie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Warszawa
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
Lokalizacja Warszawa
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2022-01-06
JAK ZNALEŹĆ PRACĘ?

Proces znalezienia nowej pracy w Warszawie zazwyczaj nie trwa długo. Wynika to z dużego zapotrzebowania na pracowników i co za tym idzie - ogromnej liczby wolnych miejsc pracy. W stolicy występuje zdecydowanie rynek pracownika. Ofert pracy jest pod dostatkiem. Pracodawcy oferują kandydatom sporą dawkę korzyści i benefitów, aby przyciągnąć ich właśnie do siebie.

01.
SPRAWDŹ OGŁOSZENIA

Wyszukaj najnowsze ogłoszenia o pracę w zawodzie, w którym chcesz pracować.

02.
WYBIERZ NAJLEPSZE OFERTY

Zdecyduj, który pracodawca zainteresował Cię swoją ofertą i gdzie chciałbyś pracować.

03.
WYŚLIJ SWOJE CV!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne i oczekuj na telefon od przyszłego pracodawcy.