Strona 74 – Praca Warszawa
19th Ave New York, NY 95822, USA

AKTUALNE OFERTY PRACY
W WARSZAWIE

Lokalizacja Warszawa
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Warunki pracy Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny. Dla osób poruszających się na wózkach...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Przygotowuje projekty wyjaśnień, interpretacji ogólnych oraz objaśnień podatkowych w zakresie: opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT),...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie korupcją Częste reprezentowanie urzędu...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu/w terenie (rozprawy administracyjne), wyjazdy służbowe (krajowe), reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca na III piętrze (Warszawa),I piętro ( Płock), parter (Ostrołęka),...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Warunki pracy Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie korupcją Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Warunki pracy Usuwanie awarii - w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości funkcjonowania nieruchomości oraz oczekiwanych usług. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Warunki pracy Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Realizacja zadań związana z: pracą w terenie krajowymi...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Godziny pracy 7:30 do 15:30. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe. Praca z dużą ilością dokumentów, pod presją czasu, polegająca m.in. na bezpośredniej i telefonicznej...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na trzecim piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. W pozostałych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych występują utrudnienia dla osób z niepełnosprawnością...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Warunki pracy zagrożenie korupcją Budynek ul. Senatorska 14 budynek Pałac Blanka. Budynek jednopiętrowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Warunki pracy Budynek: na zewnątrz: podjazd dla wózków inwalidzkich wewnątrz: winda towarowa, drzwi przezciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika. Warunki dotyczące...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Warunki pracy Budynek: na zewnątrz: podjazd dla wózków inwalidzkich wewnątrz: winda, ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób poruszającyh sie na wózkach inwalidzkich Warunki...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-08
JAK ZNALEŹĆ PRACĘ?

Proces znalezienia nowej pracy w Warszawie zazwyczaj nie trwa długo. Wynika to z dużego zapotrzebowania na pracowników i co za tym idzie - ogromnej liczby wolnych miejsc pracy. W stolicy występuje zdecydowanie rynek pracownika. Ofert pracy jest pod dostatkiem. Pracodawcy oferują kandydatom sporą dawkę korzyści i benefitów, aby przyciągnąć ich właśnie do siebie.

01.
SPRAWDŹ OGŁOSZENIA

Wyszukaj najnowsze ogłoszenia o pracę w zawodzie, w którym chcesz pracować.

02.
WYBIERZ NAJLEPSZE OFERTY

Zdecyduj, który pracodawca zainteresował Cię swoją ofertą i gdzie chciałbyś pracować.

03.
WYŚLIJ SWOJE CV!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne i oczekuj na telefon od przyszłego pracodawcy.