Strona 64 – Praca Warszawa
19th Ave New York, NY 95822, USA

AKTUALNE OFERTY PRACY
W WARSZAWIE

Lokalizacja Warszawa
UNIBEP S.A.

Twój zakres obowiązków : Kalkulacja kosztów dla robót branży elektrycznej i teletechnicznej, wycena robót wg. dokumentacji projektowej, wycena robót w projektach „zaprojektuj wybuduj” Zarządzanie procesem opracowywania oferty branżowej w ramach...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
UNIBEP S.A.

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: Kalkulacja kosztów dla robót branży sanitarnej, wycena robót wg. dokumentacji projektowej, wycena robót w projektach „zaprojektuj wybuduj” Zarządzanie procesem opracowywania oferty branżowej w ramach...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
UNIBEP S.A.

Zakres obowiązków Opracowywanie projektów i rozwiązań projektowych zgodnych z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego Współpraca z zespołem wielobranżowym na wszystkich etapach procesu projektowego, od przygotowania oferty, poprzez przygotowanie Projektu...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
UNIBEP S.A.

Twój zakres obowiązków Realizacja kontroli wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi procedurami, Opracowanie i udokumentowanie planu kontroli wewnętrznej we wskazanej komórce organizacyjnej, Zbieranie w sposób przejrzysty informacji, które dotyczą kontroli,...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
UNIBEP S.A.

Twój zakres obowiązków Kompleksowe przygotowanie ofert do Inwestorów i skoordynowanie finalnej oferty na bazie współpracy międzybranżowej, Szczegółowa analiza merytoryczna i techniczna dokumentacji oraz zgłaszanie ewentualnych uwag, Rozsyłanie zapytań...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
UNIBEP S.A.

Twój zakres obowiązków Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami, Dokonywanie odbiorów robót -...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
UNIBEP S.A.

Twój zakres obowiązków Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami, Dokonywanie odbiorów robót -...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
UNIBEP S.A.

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: Kalkulacja kosztów dla robót branży sanitarnej, wycena robót wg. dokumentacji projektowej, Zarządzanie procesem opracowywania oferty branżowej w ramach kompleksowej oferty na realizację inwestycji, Tworzenie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
ALFAREX Sp z o.o.

Obowiązki wykonywanie przeglądów prewencyjnych i napraw instalacji budynkowych usuwanie bieżących awarii i usterek prowadzenie bieżącej dokumentacji serwisowej raportowanie w zakresie wykonanych czynności raportowanie w zakresie zużytych materiałów...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
ALFAREX Sp z o.o.

Oczekiwania: wykształcenie techniczne doświadczenie w bezpośrednim kontakcie i współpracy z klientem umiejętność nadawania priorytetów zadaniom odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu sumienność i terminowość w wykonywaniu...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
UNIBEP S.A.

Twój zakres obowiązków: Udział w przygotowaniu i kontrola wykonania budżetu, Planowanie finansowe realizacji robót na projekcie w oparciu o zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy, Rozliczenia projektu z zamawiającym, Rozliczanie robót z podwykonawcami i...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
UNIBEP S.A.

Twój zakres obowiązków Nadzór prac projektowych w zakresie elektryki, Koordynacja i nadzór nad: opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem zatwierdzeń dokumentacji przez inwestora; realizacją prac w wyznaczonym budżecie i terminie, Nadzór nad...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
UNIBEP S.A.

Twój zakres obowiązków Nadzór prac projektowych w branży mechanicznej, Koordynacja i nadzór nad: opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem zatwierdzeń dokumentacji przez inwestora; realizacją prac w wyznaczonym budżecie i terminie, Nadzór nad...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
UNIBEP S.A.

Twój zakres obowiązków: Nadzór prac projektowych w branży AKPiA i automatyki , Koordynacja i nadzór nad: opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem zatwierdzeń dokumentacji przez inwestora; realizacją prac w wyznaczonym budżecie i terminie, Nadzór...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
UNIBEP S.A.

Twój zakres obowiązków: Optymalizacja rozwiązań technologicznych i materiałowych w zakresie instalacji niskoprądowych i elektrycznych, Współpraca z działem oferowania przy przygotowaniu ofert, tworzeniu harmonogramów i budżetów dla branży niskoprądowej...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
UNIBEP S.A.

Majster w serwisie gwarancyjnym Unibep S.A odpowiada za: Ocena zasadności zgłaszanych przez Zamawiającego usterek w okresie gwarancji i rękojmi, Kontrola jakości i terminowości usuwania usterek na realizowanych obiektach oraz nadzór nad podległymi robotnikami...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
UNIBEP S.A.

Twój zakres obowiązków: Optymalizacja rozwiązań technologicznych i materiałowych w zakresie branży sanitarnej, Współpraca z działem oferowania przy przygotowaniu ofert, tworzeniu harmonogramów i budżetów dla branży sanitarnej, Współpraca z kadrą...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
UNIBEP S.A.

Opis stanowiska: Kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, Organizowanie oraz koordynowanie budowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót,...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
UNIBEP S.A.

Twój zakres obowiązków: Nadzór nad przygotowaniem kontraktu i realizacją prac budowlanych, Sporządzanie i kontrolę budżetu kontraktu, Wybór i sporządzanie umów z podwykonawcami oraz dokonywanie rozliczeń finansowych za wykonane roboty, Prowadzenie narad i...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
Lokalizacja Warszawa
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności”127, ul. Czerniakowska 100, ul. Płocka 9, ul. Płocka 5a oraz ul. Przyokopowa 33. II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1 III. Z naszej strony oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-11-10
JAK ZNALEŹĆ PRACĘ?

Proces znalezienia nowej pracy w Warszawie zazwyczaj nie trwa długo. Wynika to z dużego zapotrzebowania na pracowników i co za tym idzie - ogromnej liczby wolnych miejsc pracy. W stolicy występuje zdecydowanie rynek pracownika. Ofert pracy jest pod dostatkiem. Pracodawcy oferują kandydatom sporą dawkę korzyści i benefitów, aby przyciągnąć ich właśnie do siebie.

01.
SPRAWDŹ OGŁOSZENIA

Wyszukaj najnowsze ogłoszenia o pracę w zawodzie, w którym chcesz pracować.

02.
WYBIERZ NAJLEPSZE OFERTY

Zdecyduj, który pracodawca zainteresował Cię swoją ofertą i gdzie chciałbyś pracować.

03.
WYŚLIJ SWOJE CV!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne i oczekuj na telefon od przyszłego pracodawcy.