Strona 27 – Praca Warszawa
19th Ave New York, NY 95822, USA

AKTUALNE OFERTY PRACY
W WARSZAWIE

Lokalizacja Warszawa
Hitachi Energy Poland Sp. z o.o.

Twoje obowiązki Projektowanie elektryczne oraz przygotowanie dokumentacji technicznej transformatorów zgodnie ze specyfikacją przedstawioną przez Klienta. Kontrolowanie i zarządzanie realizacją powierzonych projektów. Optymalizacja rozwiązań technicznych...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
JTI GBS

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex environment of working with...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
JTI GBS

Our offer includes: Competitive pay and attractive annual bonus . Creating new business structures for Global Business Center Complex environment of working with multiple stakeholders. On-going development opportunities in multinational environment, wide variety...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Główne zadania: kompleksowa prawidłowa obsługa wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w szczególności: rozliczanie absencji chorobowych i urlopowych naliczanie wynagrodzenia ze stosunku pracy naliczanie wynagrodzenia za godziny...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Główne zadania: kompleksowa obsługa umów cywilnoprawnych w szczególności: przyjmowanie i weryfikacja wniosków o zawarcie umów, przyjmowanie i weryfikacja oświadczeń ZUS, RUD i rezydencji podatkowej, sporządzanie umów cywilnoprawnych na podstawie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
Murapol Architects Drive S.A.

Twój zakres obowiązków Uczestnictwo w procesie projektowym od fazy weryfikacji nieruchomości pod kątem możliwości zabudowy, poprzez opracowywanie koncepcji i współpracę przy projekcie budowlanym Tworzenie analiz chłonności poprzez zaproponowanie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
Straż Miejska m.st. Warszawy

Zadania: Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Oddziału Terenowego, współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz jednostkami zewnętrznymi, w tym: przyjmowanie korespondencji wpływającej, ewidencjonowanie jej...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
Holide Sp z o.o.

Obsługa klientów przez telefon, e-mail oraz media społecznościowe Udzielanie informacji o produktach i usługach Rezerwacja i sprzedaż imprez turystycznych Obsługa po-sprzedażowa Dbanie o pozytywny wizerunek firmy Doświadczenie w branży turystycznej i...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
Straż Miejska m.st. Warszawy

Zadania: Prowadzenie zadań z zakresu rachunkowości Straży Miejskiej m.st. Warszawy, m.in.: prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym dotyczących Projektów Unijnych (m.in. ewidencja wyciągów bankowych, list płac, raportów kasowych) wystawianie faktur, rachunków...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
ManpowerGroup

Miejsce pracy: Warszawa Włochy Zadania: Obsługa frezarek CNC Produkcja zgodna ze specyfikacją techniczną produktu Bieżąca kontrola wykonywanych detali (pomiary) Uzupełnianie dokumentacji produkcyjnej Współpraca z innymi działami (kontrola jakości,...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
PKO Bank Polski

na czas nieokreślony Departament Ryzyka Kredytowego Klienta Rynku Korporacyjnego


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, udział w...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe. Praca z dużą ilością dokumentów, pod presją czasu, polegająca m.in. na bezpośredniej i telefonicznej...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Realizacja zadań związana z: krajowymi lub zagranicznymi...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Zagrożenie naciskami grup przestępczych. 2. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu Praca na terenie szpitali / oddziałów psychiatrycznych Wyjazdy służbowe (krajowe) Obsługa klientów zewnętrznych Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Wykaz miejsc wykonywania pracy przez Rzecznika Praw...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2023-03-25
JAK ZNALEŹĆ PRACĘ?

Proces znalezienia nowej pracy w Warszawie zazwyczaj nie trwa długo. Wynika to z dużego zapotrzebowania na pracowników i co za tym idzie - ogromnej liczby wolnych miejsc pracy. W stolicy występuje zdecydowanie rynek pracownika. Ofert pracy jest pod dostatkiem. Pracodawcy oferują kandydatom sporą dawkę korzyści i benefitów, aby przyciągnąć ich właśnie do siebie.

01.
SPRAWDŹ OGŁOSZENIA

Wyszukaj najnowsze ogłoszenia o pracę w zawodzie, w którym chcesz pracować.

02.
WYBIERZ NAJLEPSZE OFERTY

Zdecyduj, który pracodawca zainteresował Cię swoją ofertą i gdzie chciałbyś pracować.

03.
WYŚLIJ SWOJE CV!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne i oczekuj na telefon od przyszłego pracodawcy.