Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87936

Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet). Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami. Od 1 grudnia 2021 r. następuje zmiana miejsca siedziby GIJHARS na Al. Jerozolimskie 98, Warszawa.

 • Warunki pracy: wyjazdy służbowe, praca biurowa, reprezentacja urzędu, wystąpienia publiczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z nadzorem nad jednostkami certyfikującymi w rolnictwie ekologicznym i kontrolujących produkty posiadające Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG), Chronioną Nazwę Pochodzenia (ChNP) i Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność (GTS) w celu zagwarantowania odpowiedniej wiarygodności systemu kontroli, a także utrzymania i uzasadnienia zaufania konsumentów w stosunku do produktów oznakowanych jako ekologiczne oraz produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG, GTS.
 • Przygotowuje dokumentacje audytową, bierze udział w przeprowadzaniu audytów w celu ustalenia stanu faktycznego i oceny funkcjonowania jednostek certyfikujących.
 • Dokonuje analizy danych przekazywanych przez jednostki certyfikujące, sporządza opracowania, sprawozdania i raporty.
 • Prowadzi sprawy bieżące związane z systemem rolnictwa ekologicznego i systemem produktów ChNP, CHOG, GTS.
 • Prowadzi postępowania administracyjne wynikające z przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz K.P.A.
 • Uczestniczy w naradach, konferencjach i grupach roboczych w celu reprezentowania GIJHARS.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonego w zakresie kompetencji Biura.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w sektorze artykułów rolno-spożywczych lub w obszarze systemów jakości żywości (rolnictwo ekologiczne lub produkty poddające zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG, GTS) lub w administracji publicznej
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • biegła znajomość obsługi komputera i Internetu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy ISO 9001:2015
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość postępowania administracyjnego (kodeksu postępowania administracyjnego)
APLIKUJ TERAZ