Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

 

Obecnie do Departamentu Administracji i Infrastruktury poszukujemy kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. zarządzania infrastrukturą
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 267.2/DA/09/2021
Kluczowe obowiązki:
 • Nadzór i bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej w obiektach UDT, w szczególności w zakresie instalacji HVAC.
 • Monitorowanie kosztów eksploatacyjnych nieruchomości użytkowanych przez UDT, prowadzenie analizy zmienności kosztów i wskazywanie rozwiązań oszczędnościowych.
 • Koordynowanie wyznaczonych umów z zakresu merytorycznej odpowiedzialności Wydziału w sposób zapewniający właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową oraz bezpieczeństwo użytkowania i właściwą eksploatację nieruchomości.
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej na realizację robót budowlano-instalacyjnych.
 • Udział w sporządzaniu projektów umów na roboty budowlano-instalacyjne.
 • Udział w pracach komisji przetargowej.
 • Udział w odbiorach technicznych dokumentacji projektowych oraz robót budowlano-instalacyjnych.
 • Nadzorowanie realizacji gwarancji udzielanych przez wykonawców robót budowlano-instalacyjnych.
Nasze oczekiwania:
 • Wyższe wykształcenie techniczne, preferowane kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska, budowa maszyn.
 • Minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.
 • Znajomość zasad tworzenia dokumentacji i umiejętność jej czytania.
 • Znajomość obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.
 • Znajomość metod i podstaw kalkulacji procesów inwestycyjnych i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Znajomość budowy i doświadczenie w obsłudze/ serwisie systemów oraz urządzeń klimatyzacyjnych i systemów wentylacyjnych.
 • Posiadanie ogólnej wiedzy i umiejętności w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Samodzielność, dokładność, otwartość na zmiany.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, asertywność, zaangażowanie.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 1. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o ponad 110-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 2. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę Multisport
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).
APLIKUJ TERAZ