AKTUALNE OFERTY PRACY
W WARSZAWIE

Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

wz Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

oczyszczanie terenu budowy, usuwanie kamieni, roboty ziemne, wyrównanie terenu; wykonywanie bieżących zadań zleconych przez przełożonego; Wymagania konieczne: Zawód: Pomocniczy robotnik budowlany Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: wykształcenie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

oczyszczanie terenu budowy, usuwanie kamieni, roboty ziemne, wyrównanie terenu; wykonywanie bieżących zadań zleconych przez przełożonego; Wymagania konieczne: Zawód: Pomocniczy robotnik budowlany Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: wykształcenie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- przeprowadzanie dzieci przez jezdnię- drobne prace konserwacyjne Wymagania konieczne: Zawód: Opiekun dzieci na przejściach dla pieszych (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: Wymagania: wykształcenie zawodowe, co...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- praca z młodzieżą niesłyszącą Wymagania konieczne: Zawód: Nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagog) (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 5) Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne, kierunek: psychologia Uprawnienia: Język...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- pielęgnacja terenu zielonego wokół uczelni- sprzątanie terenu zielonego wokół uczelni oraz parkingu- doraźna obsługa szatni - prace organizacyjne i porządkowe- nadzór nad mieniem i wyposażeniem obiektu- wykonywanie innych poleceń przełożonego...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- kompleksowa obsługa szatni- sprzątanie i utrzymanie czystości wyznaczonego terenu zielonego wokół uczelni oraz parkingu- prace organizacyjne i porządkowe- nadzór nad mieniem i wyposażeniem obiektu- wykonywanie innych poleceń przełożonego Wymagania...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- utrzymanie porządku Wymagania konieczne: Zawód: Woźny (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 5) Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: Wymagania: wykształcenie podstawowe, co najmniej 5 miesięcy doświadczenia zawodowego.Obowiązki: - utrzymanie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynku (np. koszenie trawy, odśnieżanie, zamiatanie)- monitorowanie wejść i wyjść ze szkoły- wynoszenie śmieci Wymagania konieczne: Zawód: Dozorca (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: podstawowe, brak...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- praca w Internacie z młodzieżą niesłyszącą Wymagania konieczne: Zawód: Nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagog) (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 5) Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: surdopedagogika...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- obróbka wstępna warzyw, owoców oraz surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie)- pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków- mycie naczyń i sprzętu kuchennego- utrzymywanie czystości w pomieszczeniach kuchennych Wymagania konieczne:...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- utrzymanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich sprzętów- sprzątanie klatek schodowych oraz korytarzy- sprzątanie pomieszczeń sanitarnych- okresowe mycie okien- obsługa maszyny sprzątającej- uzupełnianie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- utrzymywanie w czystości sal i pomieszczeń- podawanie posiłków dzieciom- pomaganie dzieciom przy ubieraniu i myciu Wymagania konieczne: Zawód: Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne:...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- sporządzanie pism i notatek służbowych dotyczących obiektów budowlanych oraz urządzeń inżynierii sanitarnej- czynności administracyjne oraz współpraca z instytucjami branżowymi i urzędami państwowymi, dozorem technicznym- współpraca z firmami...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- prowadzenie gospodarki energią elektryczną i ceiplną Wymagania konieczne: Zawód: Inżynier budownictwa - urządzenia, instalacje i sieci energetyczne (wymagany staż - lata: 3) Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne, kierunek: energetyka cieplna...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- działania zmierzające do utrzymania i poprawy procesów eneretycznych- sporządzanie bilansów- wykonywanie analiz- nadzór nad gospodarką energetyczną- obsługa narzędzi wspomagających zarządzanie instalacjami energetycznymi Wymagania konieczne: Zawód:...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- opiniowanie i sporządzanie pism i notatek służbowych dotyczących zagadnień budowlanych oraz urządzeń na stałe związanych z obiektami- czynności administracyjne oraz współpraca z instytucjami branżowymi i urzędami państwowymi- nadzór firm...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- obsługa techniczna budynków - konserwacje, naprawy, przeglądy i inne czynności gospodarcze Usuwanie zgłoszonych awarii w tym naprawy mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne, ślusarskie, itp. - współpraca z podwykonawcami i firmami serwisowymi, w tym...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- wykonywanie prac ogólnobudowlanych Wymagania konieczne: Zawód: Murarz (wymagany staż - lata: 3) Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak, kierunek: Murarz/malarz Wymagania inne: Wykształcenie zawodowe lub średnie kierunkowe - murarz-malarz, umiejętność...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- organizacja i analiza potrzeb materiałowych oraz nadzór nad robotami naprawczymi i konserwacyjnymi- rozliczanie zleceń i rozchodu materiałów wbudowanych- planowanie potrzeb materiałowych oraz robót na podstawie zleceń- usuwanie awarii siłami własnymi lub...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-06-30
JAK ZNALEŹĆ PRACĘ?

Proces znalezienia nowej pracy w Warszawie zazwyczaj nie trwa długo. Wynika to z dużego zapotrzebowania na pracowników i co za tym idzie - ogromnej liczby wolnych miejsc pracy. W stolicy występuje zdecydowanie rynek pracownika. Ofert pracy jest pod dostatkiem. Pracodawcy oferują kandydatom sporą dawkę korzyści i benefitów, aby przyciągnąć ich właśnie do siebie.

01.
SPRAWDŹ OGŁOSZENIA

Wyszukaj najnowsze ogłoszenia o pracę w zawodzie, w którym chcesz pracować.

02.
WYBIERZ NAJLEPSZE OFERTY

Zdecyduj, który pracodawca zainteresował Cię swoją ofertą i gdzie chciałbyś pracować.

03.
WYŚLIJ SWOJE CV!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne i oczekuj na telefon od przyszłego pracodawcy.