AKTUALNE OFERTY PRACY
W WARSZAWIE

Lokalizacja Warszawa
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe. Budynek znajdujący się w dzielnicy Ochota, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Zastępuje jako pełnomocnik Szefa Urzędu do Spraw...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, wymuszona pozycja ciała, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w siedzibie urzędu, sporadyczne wyjazdy w teren, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Warunki pracy Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I, IV, VII i VIII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji ciała, budynek bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednich toalet dla osób niepełnosprawnych, brak windy...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na trzecim piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych występują utrudnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo....


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu w budynku czterokondygnacyjnym bez windy, bez podjazdu do niego dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na drugim piętrze, wyposażone w zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Obsługa...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Błonie
Euroser Dairy Group

Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/-a za: wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu akt osobowych, ewidencjonowanie urlopów pracowniczych oraz zwolnień lekarskich, koordynowanie obiegu dokumentacji kadrowo – płacowej, wystawianie skierowań na...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych występują utrudnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo....


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Warunki pracy Liczne kontakty telefoniczne, mailowe i bezpośrednie z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi Praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie Zagrożenie korupcją Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zakres zadań Współtworzy podstawy polityki ministra właściwego ds. finansów...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zakres zadań Współtworzy podstawy polityki ministra właściwego ds. finansów...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Warunki pracy - praca przy komputerze przekracza 4 godziny dziennie, - stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze urzędu (budynek 2 piętrowy), - konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami, - budynek nie jest przystosowany dla osób z...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
KPMG

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za Realizację projektów z zakresu badania i przeglądów sprawozdań finansowych oraz usług poświadczających Bezpośrednią współpracę z klientami KPMG w ramach realizowanych projektów Oczekujemy Wykształcenia...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
ING Tech Poland

contract of employment type of contract 8:00 - 16:00 work hours Konduktorska 35, Katowice, Zajęcza 4, Warszawa this is the location of our office Scope of duties: 40% - Development a part of a bigger Data Pipeline 40% - Maintenance of the data pipeline 20% -...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Accenture Sp. z o. o.

As Collections Analyst, you will be responsible for: Contacting clients regarding overdue accounts and determine reasons for non-payment Identifying the cause and analyzing of overdue receivables Collecting past due items on assigned accounts through proper use of...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
JAK ZNALEŹĆ PRACĘ?

Proces znalezienia nowej pracy w Warszawie zazwyczaj nie trwa długo. Wynika to z dużego zapotrzebowania na pracowników i co za tym idzie - ogromnej liczby wolnych miejsc pracy. W stolicy występuje zdecydowanie rynek pracownika. Ofert pracy jest pod dostatkiem. Pracodawcy oferują kandydatom sporą dawkę korzyści i benefitów, aby przyciągnąć ich właśnie do siebie.

01.
SPRAWDŹ OGŁOSZENIA

Wyszukaj najnowsze ogłoszenia o pracę w zawodzie, w którym chcesz pracować.

02.
WYBIERZ NAJLEPSZE OFERTY

Zdecyduj, który pracodawca zainteresował Cię swoją ofertą i gdzie chciałbyś pracować.

03.
WYŚLIJ SWOJE CV!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne i oczekuj na telefon od przyszłego pracodawcy.