AKTUALNE OFERTY PRACY
W WARSZAWIE

Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- praca w systemie jedno- lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagania konieczne: Zawód: Kucharz* Wykształcenie: średnie zawodowe, gastronomiczne Wymagania inne: Wymagania: wykształcenie średnie gastronomiczne lub...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- praca w systemie jedno- lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagania konieczne: Zawód: Funkcjonariusz służby ochrony Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Wymagania inne: Wymagania: wykształcenie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Główne odpowiedzialności:1. Prowadzenie spraw personalnych pracowników Ośrodka, realizacja spraw związanych ze stosunkiem pracy, prowadzenie spraw z zakresu przepisów prawa pracy.2. Prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- planowanie i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym- systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej- współpraca z rodzicami/ opiekunami dzieci oraz ze specjalistami Wymagania konieczne: Zawód: Nauczyciel przedszkola...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - dokonywanie przeglądów technicznych budynków oraz określanie potrzeb remontowych- uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych- sprawowanie nadzoru inwestorskiego w...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- sprzątanie pomieszczeń szkolnych Wymagania konieczne: Zawód: Woźny (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 3) Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, 3 miesiące doświadczenia zawodowego....


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- dostarczanie towrów pod wskazane adresy Wymagania konieczne: Zawód: Kurier (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 2) Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B (wymagany staż - lata: 2) Wymagania inne: Wymagania: prawo...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- utrzymanie czystości w pokojach hotelowych, jak również sprzątanie pomieszczeń ogólnie dostępnych, zaplecza, ciągów komunikacyjnych w hotelach Wymagania konieczne: Zawód: Pokojowa Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne:...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - planowanie zadań inwestycyjnych na podstawie wniosków DOM-ów i nadzorowanie ich realizacji,- współpraca z DOM-ami obejmująca ustalenie zakresów, przygotowanie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- dbanie o czystość w salach lekcyjnych, gabinetach i pomieszczeniach sanitarnych uczniów Wymagania konieczne: Zawód: Woźny (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: Wymagania: wykształcenie podstawowe, co najmniej 1 rok...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- sprzątanie klas, korytarzy, toalet szkolnych, sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń szkoły Wymagania konieczne: Zawód: Sprzątaczka biurowa (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 2) Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: Wymagania: wykształcenie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- obsługa i czyszczenie urządzeń produkcyjnych - kontrola przebiegu procesów technologicznych pod względem jakościowym i ilościowym przy zachowaniu zasad BHP, P.POŻ., GMP - prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywaną pracą - uczestniczenie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- sprzątanie pomieszczeń szkoły Wymagania konieczne: Zawód: Woźny (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: Wymagania: wykształcenie zawodowe, 1 rok doświadczenia zawodowego.Obowiązki:- sprzątanie pomieszczeń...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat Wymagania konieczne: Zawód: Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Uprawnienia: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - dokonywanie przeglądów technicznych budynków oraz określanie potrzeb remontowych- uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych- sprawowanie nadzoru inwestorskiego w...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- sprzątanie pomieszczeń biurowych w godzinach: 16:00-20:00 Wymagania konieczne: Zawód: Sprzątaczka biurowa (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 1) Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: Wymagania: wymagane miesięczne doświadczenie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- sprzątanie pomieszczeń szkoły Wymagania konieczne: Zawód: Dozorca Wykształcenie: gimnazjalne, brak Wymagania inne: Obowiązki:- sprzątanie pomieszczeń szkoły


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń komunalnych od osób fizycznych i prawnych;- prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych;- prowadzenie spraw wykupu lokali;- dokonywanie bieżących zmian w...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- telefoniczna obsługa klientów, w tym aktywne pozyskiwanie klientów w bezpośredniej rozmowie telefonicznej - udzielanie informacji dotyczących zakresu świadczonych usług- rejestracja danych w systemach informatycznych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi -...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- rozbudowa systemów zbierających i integrujących dane z wielu źródeł, np. API, stron internetowych, social media itp.- konfigurowanie środowisk produkcyjnych i testowych, deployment i tworzenie pipeline’ów CI/CD- tworzenie pipelineów i aplikacji webowej...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-08-19
JAK ZNALEŹĆ PRACĘ?

Proces znalezienia nowej pracy w Warszawie zazwyczaj nie trwa długo. Wynika to z dużego zapotrzebowania na pracowników i co za tym idzie - ogromnej liczby wolnych miejsc pracy. W stolicy występuje zdecydowanie rynek pracownika. Ofert pracy jest pod dostatkiem. Pracodawcy oferują kandydatom sporą dawkę korzyści i benefitów, aby przyciągnąć ich właśnie do siebie.

01.
SPRAWDŹ OGŁOSZENIA

Wyszukaj najnowsze ogłoszenia o pracę w zawodzie, w którym chcesz pracować.

02.
WYBIERZ NAJLEPSZE OFERTY

Zdecyduj, który pracodawca zainteresował Cię swoją ofertą i gdzie chciałbyś pracować.

03.
WYŚLIJ SWOJE CV!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne i oczekuj na telefon od przyszłego pracodawcy.