AKTUALNE OFERTY PRACY
W WARSZAWIE

Lokalizacja Warszawa
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Warunki pracy Praca w siedzibie, możliwa poza siedzibą, stres związany z obsługą klienta. Dział Ochrony Roślin i Techniki mieści się na pierwszym piętrze dwupiętrowego wolnostojącego budynku. Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno -...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Warunki pracy praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych; brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich; przeprowadzanie kontroli w zewnętrznych jednostkach organizacyjnych. Zakres zadań Uzgadnia treść normatywów...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, monotonia pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy znajduje się na piątym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań....


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

Would you like to be a key part of developing risk management within the Technology and Security domains? You have now a great opportunity as we are now looking for an IT Senior Business Risk Manager to drive and help us lead the way in embedding risk and controls...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
PKE Polska Sp. z o.o.

Opis stanowiska: Serwis, konserwacja i uruchomienia systemów teletechnicznych (systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy kontroli dostępu, systemy telewizji przemysłowej), Wymagania: Wykształcenie techniczne o kierunku:...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

Would you like to be part of a team with experienced and talented colleagues and apply cutting-edge techniques to support establish an active management of model risk through rigorous validation activities? We are looking for two Senior Model Risk Analysts to...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

Would you like to be a part of a fantastic team in growth, which is in the middle of establishing a great collaboration with our stakeholders? We are now looking for a Operation Quality Specialist to supporting Nordea end users with process activities. In Nordea,...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych - podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem - większość...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Obiekt przy...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe: kilka razy w roku Reprezentowanie urzędu na zewnątrz...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - działanie pod presją czasu, - zagrożenie korupcją, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadadnia: Przyjmowanie oraz wstępna kwalifikacja...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Zagrożenie korupcją. Zakres zadań Kieruje pracą wydziału, w szczególności poprzez...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie

Warunki pracy Charakter stanowiska związany jest z przeprowadzaniem kontroli zakładów górniczych: praca w terenie, szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność, zapylenie), narażenie na zagrożenia naturalne...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Warunki pracy praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; Departament Budżetu i Finansów zlokalizowany jest w budynku zabytkowym przy ul. Miodowej 15 pokój znajduje się na I piętrze w budynku „C”; winda...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
Lokalizacja Warszawa
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym, powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-04-22
JAK ZNALEŹĆ PRACĘ?

Proces znalezienia nowej pracy w Warszawie zazwyczaj nie trwa długo. Wynika to z dużego zapotrzebowania na pracowników i co za tym idzie - ogromnej liczby wolnych miejsc pracy. W stolicy występuje zdecydowanie rynek pracownika. Ofert pracy jest pod dostatkiem. Pracodawcy oferują kandydatom sporą dawkę korzyści i benefitów, aby przyciągnąć ich właśnie do siebie.

01.
SPRAWDŹ OGŁOSZENIA

Wyszukaj najnowsze ogłoszenia o pracę w zawodzie, w którym chcesz pracować.

02.
WYBIERZ NAJLEPSZE OFERTY

Zdecyduj, który pracodawca zainteresował Cię swoją ofertą i gdzie chciałbyś pracować.

03.
WYŚLIJ SWOJE CV!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne i oczekuj na telefon od przyszłego pracodawcy.