AKTUALNE OFERTY PRACY
W WARSZAWIE

Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- obsługa recepcji- wykonywanie obchodów Wymagania konieczne: Zawód: Pracownik ochrony fizycznej Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Wymagania inne: Wymagania: wykształcenie średnie, pożądana niekaralność, aktualne orzeczenie o stopniu...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- obsługa recepcji- wykonywanie obchodów Wymagania konieczne: Zawód: Pracownik ochrony fizycznej Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: Wymagania: pożądana niekaralność, aktualne orzeczenie o stopniu...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Nauczyciel wspomagający do dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Wymagania konieczne: Zawód: Nauczyciel przedszkola (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika przedszkolna i...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

1) Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w przedmioty mundurowe na podstawie obowiązujących norm należności określonych odrębnymi przepisami; 2) Sporządzanie zestawień oraz planów zamówień publicznych na przedmioty umundurowania...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

wychowawca do grupy dzieci 4-letnich Wymagania konieczne: Zawód: Nauczyciel przedszkola (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wymagania inne: Wymagania: wykształcenie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

1. Utrzymanie w czystości i porządku na terenie obiektów administrowanych przez DOSiR, przy wykorzystaniu właściwego sprzętu. 2. Bieżąca konserwacja wskazanych urządzeń. 3. Bieżące prace konserwacyjno-naprawcze oraz malarskie na terenie obiektów. 4....


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

1) Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w przedmioty mundurowe na podstawie obowiązujących norm należności określonych odrębnymi przepisami; 2) Sporządzanie zestawień oraz planów zamówień publicznych na przedmioty umundurowania...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- dbanie o czystość i dobre warunki w DPS Wymagania konieczne: Zawód: Pokojowa Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: Wymagania: wykształcenie podstawowe lub średnie, mile widziane doświadczenie, umiejętność pracy w zespole i umiejętność pomocy...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - dokonywanie przeglądów technicznych budynków oraz określanie potrzeb remontowych- uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych- sprawowanie nadzoru inwestorskiego w...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - dokonywanie przeglądów technicznych budynków oraz określanie potrzeb remontowych- uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych- sprawowanie nadzoru inwestorskiego w...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- obsługa korespondencji przyjmowanie i wysyłanie służbowej korespondencji- obsługa poczty elektronicznej Domu- przedkładanie do Decyzji Dyrektora pism, dokumentów i korespondencji- obsługa interesantów i udzielanie informacji, obsługa telefoniczna i...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- nadzór nad pracami konserwacyjnymi oraz realizowanymi remontami pod względem jakości ich wykonania i rozliczeń finansowych;- sporządzanie protokołów typowania kwalifikujących roboty do wykonania w budynkach i w lokalach, wykonywanie kosztorysów...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Opracowywanie wniosków na realizację projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych Kierowanie i udział w projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych Koordynacja i nadzór nad realizacją części merytorycznej i ekonomicznej projektów. Zarządzanie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- nadzór nad pracami konserwacyjnymi oraz realizowanymi remontami pod względem jakości ich wykonania i rozliczeń finansowych- sporządzanie protokołów typowania kwalifikujących roboty do wykonania w budynkach i w lokalach, wykonywanie kosztorysów...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Naprawa wszelkich usterek instalacji, urządzań elektrycznych Wykonywanie przyłącz zasilania w obiektach mieszkalnych mieszkaniu, kamienicy, zakładach Wszelkiego rodzaju pomiary elektryczne Instalacje oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznego, terenu Instalacje...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- odśnieżanie wejść i chodników- segregacja odpadów i sprawdzanie staniu zapełnienia kontenerów na śmieci- zbieranie śmieci z terenu- koszenie trawników Wymagania konieczne: Zawód: Robotnik gospodarczy Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- pełnienie Funkcji Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w tym m.in.: a) weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności konfiguracji i funkcjonowania systemów teleinformatycznych dokumentacją bezpieczeństwab) kontrola przestrzegania zasad ochrony...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku:- prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane, - prowadzi kontrole obiektów i robót budowlanych, - sporządza...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- ochrona obiektu przemysłowego- kontrola ruchu pojazdów- obsługa szlabanu- wykonywanie obchodów Wymagania konieczne: Zawód: Pracownik ochrony fizycznej Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: Wymagania: aktualne orzeczenie o stopniu...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
Lokalizacja Warszawa
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

- mechanika samochodów osobowych- diagnostyka samochodowa Wymagania konieczne: Zawód: Mechanik samochodów osobowych (wymagany staż - lata: 3) Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Uprawnienia: Naprawa samochodów Wymagania inne: Wymagania: co...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-02-11
JAK ZNALEŹĆ PRACĘ?

Proces znalezienia nowej pracy w Warszawie zazwyczaj nie trwa długo. Wynika to z dużego zapotrzebowania na pracowników i co za tym idzie - ogromnej liczby wolnych miejsc pracy. W stolicy występuje zdecydowanie rynek pracownika. Ofert pracy jest pod dostatkiem. Pracodawcy oferują kandydatom sporą dawkę korzyści i benefitów, aby przyciągnąć ich właśnie do siebie.

01.
SPRAWDŹ OGŁOSZENIA

Wyszukaj najnowsze ogłoszenia o pracę w zawodzie, w którym chcesz pracować.

02.
WYBIERZ NAJLEPSZE OFERTY

Zdecyduj, który pracodawca zainteresował Cię swoją ofertą i gdzie chciałbyś pracować.

03.
WYŚLIJ SWOJE CV!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne i oczekuj na telefon od przyszłego pracodawcy.