AKTUALNE OFERTY PRACY
W WARSZAWIE

Lokalizacja Warszawa
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca na wysokości do 1-3 metrów, Praca przy oświetleniu mieszanym, praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe polegające między innymi na obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Praca na V piętrze...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca przy komputerze. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Wykonywanie zadań pod presją czasu. Miejsce i otoczenie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Warunki pracy Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38: Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38: Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe. Obsługa klienta zewnętrznego. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Prowadzi postępowania na podstawie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Warunki pracy Krajowe wyjazdy służbowe Permanentna obsługa klientów zewnętrznych Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Zarządza realizacją zadań przez podległy Wydział Sprawdza pod względem merytorycznym i redakcyjnym, w tym w...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
Główny Urząd Miar w Warszawie

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Warunki pracy Praca w siedzibie, możliwa poza siedzibą, stres związany z obsługą klienta. Występuje zagrożenie korupcją. Dział Ochrony Roślin i Nawozów mieści się na pierwszym piętrze dwupiętrowego wolnostojącego budynku. Wejście do budynku oraz...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 2. Zagrożenie naciskami grup przestępczych. 3. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca przy komputerze. Stres spowodowany kontrolami NIK oraz terminowością i dokładnością dokonywanych płatności. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne). Zakres zadań Przygotowuje zlecenia oraz umowy a...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku pracy przy monitorach ekranowych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
Capgemini Service

Short Description At Capgemini Invent you can expect highly interesting challenges in an environment that is characterized by competence, responsibility and genuine passion for the cause. The knowledge you have gained during your studies or in your first internships...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
Capgemini Service

Short Description We are looking for a Junior Data Scientist who is energetic and curious, who will help us discover the information hidden in vast amounts of data, and help the stakeholders make smarter decisions. Your primary focus will be in learning and applying...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
PKO Bank Polski

Umowa na czas określony PKO Bank Polski SA Oddział 16 w Warszawie


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
PKO Bank Polski

Umowa na czas nieokreślony Departament Ryzyka Rynkowego


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
PKO Bank Polski

na czas nieokreślony Departament Aplikacji Ryzyka Kredytowego Klienta Rynku Detalicznego i Przedsiębiorstw


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
Lokalizacja Warszawa
PKO Bank Polski

na czas nieokreślony Departament Aplikacji Ryzyka Kredytowego Klienta Rynku Detalicznego i Przedsiębiorstw


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-17
JAK ZNALEŹĆ PRACĘ?

Proces znalezienia nowej pracy w Warszawie zazwyczaj nie trwa długo. Wynika to z dużego zapotrzebowania na pracowników i co za tym idzie - ogromnej liczby wolnych miejsc pracy. W stolicy występuje zdecydowanie rynek pracownika. Ofert pracy jest pod dostatkiem. Pracodawcy oferują kandydatom sporą dawkę korzyści i benefitów, aby przyciągnąć ich właśnie do siebie.

01.
SPRAWDŹ OGŁOSZENIA

Wyszukaj najnowsze ogłoszenia o pracę w zawodzie, w którym chcesz pracować.

02.
WYBIERZ NAJLEPSZE OFERTY

Zdecyduj, który pracodawca zainteresował Cię swoją ofertą i gdzie chciałbyś pracować.

03.
WYŚLIJ SWOJE CV!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne i oczekuj na telefon od przyszłego pracodawcy.