AKTUALNE OFERTY PRACY
W WARSZAWIE

Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca na...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi. Budynek nie posiada windy, toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego....


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe (udział w posiedzeniach Rady UE oraz w posiedzeniach organów pomocniczych Rady) reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe polegające między innymi na obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Praca na IV piętrze...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Warunki pracy -praca biurowa, -praca w siedzibie wydziału i terenie, -permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) -zagrożenie korupcją, -praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, -brak oznaczeń dla...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym; praca przy oświetleniu mieszanym; stres związany z obsługą klientów zewnętrznych; budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariera architektoniczna, brak...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie naciskami grup przestępczych,...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Warunki pracy Zagrożenie korupcją Permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Wysiłek fizyczny, praca w terenie, nietypowe godziny pracy...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
Straż Miejska m.st. Warszawy

Zadania: administrowanie aplikacjami w zakresie zapewnienia ich poprawnego działania zapewnienie wsparcia użytkownikom w zakresie rozwiązywania problemów z funkcjonowaniem aplikacji zapewnienie prawidłowości przetwarzania i bezpieczeństwa informacji w...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Warunki pracy Liczne bezpośrednie, mailowe i telefoniczne kontakty z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, Nietypowe godziny pracy - w tym dyżury opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
PKO Bank Polski

Umowa na czas określony Biuro Komunikacji Marketingowej


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

Twój zakres obowiązków Modelowanie procesów biznesowych, Definicja i zarządzanie wymaganiami biznesowymi, Wsparcie prac architektonicznych i realizacyjnych w ramach projektów, Wsparcie procesu zarządzania zmianą i zakresem projektu, Utrzymanie repozytorium...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

Twój zakres obowiązków Weryfikacja produktów analizy biznesowej pod kątem spełnienia wymagań jakościowych, kompletności i technicznej wykonalności Tworzenie rozwiązań technicznych (architektura logiczna) na podstawie produktów analizy biznesowej...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
Ursyn Car

opieka nad klientami, przyjmowanie pojazdów do serwisu, przeprowadzenie diagnozy w recepcji przejazdowej w obecności klienta, informowanie klientów o stanie ich pojazdu, doradzanie w sprawie naprawy, szacowanie ewentualnych kosztów, udzielanie klientom informacji...


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
PKO Bank Polski

Umowa na czas określony Departament Eksploatacji Systemu Informatycznego


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
Lokalizacja Warszawa
PKO Bank Polski

na czas nieokreślony Departament Usług Cyfrowych


ZOBACZ OFERTĘ Kalendarz 2021-11-19
JAK ZNALEŹĆ PRACĘ?

Proces znalezienia nowej pracy w Warszawie zazwyczaj nie trwa długo. Wynika to z dużego zapotrzebowania na pracowników i co za tym idzie - ogromnej liczby wolnych miejsc pracy. W stolicy występuje zdecydowanie rynek pracownika. Ofert pracy jest pod dostatkiem. Pracodawcy oferują kandydatom sporą dawkę korzyści i benefitów, aby przyciągnąć ich właśnie do siebie.

01.
SPRAWDŹ OGŁOSZENIA

Wyszukaj najnowsze ogłoszenia o pracę w zawodzie, w którym chcesz pracować.

02.
WYBIERZ NAJLEPSZE OFERTY

Zdecyduj, który pracodawca zainteresował Cię swoją ofertą i gdzie chciałbyś pracować.

03.
WYŚLIJ SWOJE CV!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne i oczekuj na telefon od przyszłego pracodawcy.