Zastępca Szefa Służby Obsługi Bazowej
Misją LOTAMS jest oferowanie usług najwyższej jakości poprzez wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z najwyższymi standardami, by zapewnić niezawodność operacji lotniczych i bezpieczeństwo pasażerom.
Nr ref.: TB/12/2023
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane lotnicze);
 • Posiadanie licencji EASA PART-66 (B1 lub B2);
 • Co najmniej 8 lat doświadczenia w obsłudze technicznej samolotów;
 • Doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami produkcyjnymi;
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie min. B2;
 • Znajomość przepisów PART-145, PART-66, PART-147.
Zadania:
 • Zapewnienie efektywnej realizacji bazowej obsługi technicznej samolotów;
 • Koordynowanie procesów przygotowania i wykonywania bazowej obsługi technicznej samolotów oraz napraw strukturalnych;
 • Efektywne wykorzystanie zasobów w celu zapewnienia realizacji ustalonych planów obsługowych;
 • Organizowanie i optymalizowanie funkcjonowania stałych linii produkcyjnych;
 • Opiniowanie założeń inwestycyjnych dotyczących wyposażenia i infrastruktury przeznaczonych do realizacji bazowej obsługi samolotów;
 • Opracowanie oraz aktualizacja MOE oraz szczegółowych procedur (MH) w zakresie działalności Służby.
Oferujemy:
 • Elastyczne formy zatrudnienia;
 • Atrakcyjny system premiowy;
 • Preferencyjne ceny biletów lotniczych;
 • Pakiet benefitów pozapłacowych oraz świadczeń socjalnych.
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRK, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 225 470 099,40 zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116 moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i CV w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.