Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Zastępca głównej ksiegowej
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/03520
OBOWIĄZKI:
1. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa dotyczącymi realizacji zadań Zespołu Finansowo Księgowego.2. Nadzór nad pracą zespołu finansowo-księgowego 3. Prowadzenie rachunkowości jednostki. 4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 5. Dokonywanie wstępnej kontroli:- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 6. Opracowywanie planów finansowych oraz przygotowywanie wniosków w sprawie ich zmian. 7. Opracowywanie planów Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przygotowywanie wniosków w sprawie ich zmian.8. Opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących budżetu OPS w celu prawidłowegowydatkowania środków finansowych. 9. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.10. Nadzór na gospodarowaniem środkami budżetowymi Ośrodka, w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.11. Nadzór nad ewidencją i rozliczaniem środków inwestycyjnych i funduszu socjalnego.12. Rozliczanie przyznanych dotacji z budżetu państwa i Urzędu m.st. Warszawy13. Wdrażanie nowych zadań zlecanych przez m.st. Warszawa z zakresu finansów publicznych.14. Prowadzenie rozliczeń dot. podatku od towarów i usług, w tym prowadzenie ewidencji i sporządzaniecząstkowych deklaracji podatkowych
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Księgowy (wymagany staż - lata: 5)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbedne:- obywatelstwo polskie; o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe- nieposzlakowana opinia- wykształcenie wyższe II stopnia ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne- wymagany staż pracy 3 lata- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze księgowość i finanse- znajomość: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym i administracyjnym- znajomość pakietu biurowego MS Office (Word, Excel)Wymagania dodatkowe:- mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych- znajomość programu finansowo-księgowego Xpertis- pożądane kompetencje: efektywność działania, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, systematyczność- umiejętność pracy w zespoleObowiązki: 1. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa dotyczącymi realizacji zadań Zespołu Finansowo Księgowego.2. Nadzór nad pracą zespołu finansowo-księgowego 3. Prowadzenie rachunkowości jednostki. 4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 5. Dokonywanie wstępnej kontroli:- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 6. Opracowywanie planów finansowych oraz przygotowywanie wniosków w sprawie ich zmian. 7. Opracowywanie planów Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przygotowywanie wniosków w sprawie ich zmian.8. Opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących budżetu OPS w celu prawidłowegowydatkowania środków finansowych. 9. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.10. Nadzór na gospodarowaniem środkami budżetowymi Ośrodka, w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.11. Nadzór nad ewidencją i rozliczaniem środków inwestycyjnych i funduszu socjalnego.12. Rozliczanie przyznanych dotacji z budżetu państwa i Urzędu m.st. Warszawy13. Wdrażanie nowych zadań zlecanych przez m.st. Warszawa z zakresu finansów publicznych.14. Prowadzenie rozliczeń dot. podatku od towarów i usług, w tym prowadzenie ewidencji i sporządzaniecząstkowych deklaracji podatkowychPełna treść oferty i zasady aplikowania pod adresem https://opsochota.bip.um.warszawa.pl/NR/exeres/441E2C17-53C7-4121-8D2C-4B84BE7D2E13,frameless.htm

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 5 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy