ESOLEO Sp. z o.o.


ESOLEO, jest częścią Grupy Cyfrowy Polsat – największej grupy kapitałowej w Polsce, w skład której wchodzą m.in.: Cyfrowy Polsat, Polkomtel – operator sieci Plus, Telewizja Polsat, Netia oraz IPLA. Czerpiemy z 25 lat doświadczeń realizując własną wizję zrównoważonego biznesu opartego o najnowocześniejsze technologie i wiedzę ekspertów, pasjonatów energii odnawialnej.

 

Bierzemy udział w zielonej transformacji budując największa w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy 70MW. Dążymy do pozycji lidera energii odnawialnej, nie tracąc z oczu bezpieczeństwa środowiska, Klientów oraz Partnerów. Współpracujemy z ludźmi, którzy podzielają nasze wartości.

 

Dołącz do nas, wspieraj nasze działania na rzecz środowiska naturalnego i rozwoju, razem z nami wyznaczaj trendy i standardy nowoczesnych stylu życia.

Zastępca Dyrektora Technicznego
Miejsce pracy: Warszawa
Będziesz odpowiedzialna/y za:
 • całościowe zarządzanie procesami realizacji inwestycji B2C i B2B,
 • organizację i nadzór pracy podległego Zespołu, delegowanie zadań w celu zapewnienia sprawnego i terminowego realizowania projektów,
 • negocjowanie warunków i przygotowanie umów z kontrahentami,
 • analizę i weryfikacje umów,
 • budżet i terminy prowadzonych inwestycji w sposób zapewniający terminową i efektywną realizację celów, wysoką jakość obsługi klientów oraz umacnianie pozycji na rynku,
 • weryfikację zgodności prowadzonych inwestycji,
 • weryfikację kosztów kontraktowanych podwykonawców,
 • bieżące raportowanie postępów inwestycji,
 • uczestnictwo w naradach koordynacyjnych.
Wyślij nam swoje CV jeśli posiadasz:
 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowana branża OZE),
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie o profilu budowlanym lub instalatorskim,
 • umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej oraz analizy ekonomicznej,
 • wysoki poziom poczucia odpowiedzialności za osiąganie celów,
 • doświadczenie techniczne w samodzielnie realizowanych projektach,
 • znasz podstawowy przepisów energetycznych i budowlanych w zakresie PV,
 • umiejętność koordynacji pracy zespołu oraz podwykonawców,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w Zespole,
 • doskonałą organizacja pracy własnej i Zespołu,
 • zaangażowanie oraz inicjatywę w działaniu,
 • prawo jazdy kat. B.
Mamy dla Ciebie:
 • realizację prestiżowych projektów fotowoltaicznych,
 • samodzielną, odpowiedzialną pracę,
 • szkolenia oraz możliwość rozwoju,
 • koleżeńską atmosferę w pracy, model zadaniowy,
 • stabilne zatrudnienie – dogodne formy zatrudnienia,
 • pakiet medyczny, kartę sportową – po okresie próbnym,
 • dobry dojazd komunikacją miejską – w pobliżu: stacja metra Wilanowska oraz pętla tramwajowa,
 • profesjonalne i niezbędne narzędzia pracy.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY, BO NAPRAWDĘ WARTO.

CZEKAMY NA TWOJE CV.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Esoleo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wyścigowej 6, dalej „Esoleo”. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: rodo@esoleo.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Esoleo. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Esoleo, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Esoleo. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
APLIKUJ TERAZ