PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

 

Zastępca Dyrektora Rejonu Energetycznego
Miejsce pracy: Pruszków
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m. in.:
 • Realizowanie zakresu działania podległego Rejonu, w tym nadzorowanie: sprawności elektrycznego układu sieciowego i zaplecza, procesów inwestycyjno-remontowych, przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami i uprawnieniami).
 • Koordynowanie i nadzorowanie procesu szkolenia i sprawdzania kwalifikacji zawodowych podległych pracowników.
 • Sprawowanie nadzoru nad podporządkowanymi stanowiskami kierowniczymi w Rejonie oraz nad współpracą pomiędzy podległymi komórkami organizacyjnymi.
 • Reprezentowanie Oddziału w zakresie bieżącej działalności Rejonu, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora Generalnego Oddziału.
 • Zatwierdzanie, w oparciu o udzielone pełnomocnictwa, dokumentów finansowo-księgowych z zakresu działalności Rejonu.
 • Gospodarowanie przydzielonymi środkami materialnymi i finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wskazanymi w planach i harmonogramach kierunkami działania.
 • Zastępowanie Dyrektora Rejonu Energetycznego w czasie jego nieobecności.
 • Organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie pracy podległych pracowników.
Profil kandydata:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania grupami pracowniczymi, koordynowania i rozliczania inwestycji;
  na stanowisku menedżerskim min. 1 rok.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz podległych pracowników.
 • Umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy i kwalifikacji praktycznych przy realizacji zadań.
 • Umiejętność zarządzania podległymi zasobami ludzkimi.
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikowania się z interesantami.
 • Prawo jazdy kat. B.
Ze swojej strony gwarantujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Szansę rozwoju zawodowego.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. (adres: ul. Garbarska 21A; 20‑340 Lublin). Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest dostępna na stronie: https://pgedystrybucja.pl/polityka-prywatnosci/dane-osobowe/klauzula-informacyjna-dla-kandydata-do-pracy.
APLIKUJ TERAZ