Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Centrum Realizacji Inwestycji poszukuje osób na stanowisko:
Zastępca Dyrektora Projektu ​(zespół 1/11)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IR/69/05/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • wypracowanie i zarządzanie relacjami z kontrahentami,
 • kompleksowa obsługa klienta w procesie najmu nieruchomości: pozyskiwanie nowych najemców, przygotowywanie ofert, prowadzenie negocjacji, przygotowywanie i podpisywanie umów najmu nieruchomości,
 • zarządzanie istniejącymi umowami w zakresie negocjacji warunków, odnowień i przedłużeń, w szczególności w zakresie obiektów Warszawa Zachodnia oraz Łódź Fabryczna,
 • monitorowanie i analiza rynku nieruchomości komercyjnych,
 • inicjowanie i prowadzenie działań w celu zapewnienia ciągłości zagospodarowania nieruchomości,
 • przygotowanie i samodzielna realizacja projektów komercyjnych (budowy, przebudowy, dzielenie i łączenie lokali) zgodnie z przyjętymi standardami,
 • podejmowanie działań mających na celu podnoszenie efektywności procesu oddawania nieruchomości w najem/dzierżawę oraz w zakresie zarządzania umowami najmu/dzierżawy,
 • realizacja celów budżetowych i rozwojowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w branży nieruchomości handlowych,
 • wysokie kompetencje negocjacyjne poparte kilkuletnim doświadczeniem,
 • umiejętność przeprowadzania analiz i wyliczeń biznesowych w związku z prowadzonymi negocjacjami,
 • praktyczna znajomość przepisów prawa i wynikających z nich procedur, w tym w szczególności z zakresu komercjalizacji nieruchomości, zarządzania umowami najmu/ dzierżawy nieruchomości,
 • umiejętność pracy w zespole i sprawnego zarządzania czasem własnym,
 • sprawna obsługa pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel,
 • gotowość do podróży służbowych.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.