Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Woźna k/m
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/02946
OBOWIĄZKI:
a) piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymib) w przypadku wykonywania prac z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych stosowanie się do instrukcji ich obsługic) zgłoszenie do kierownika gospodarczego lub konserwatora zauważonych uszkodzeń sprzętu, przepalonych świetlówek, itp.d) dozorowanie i zamykanie po godzinach funkcjonowania szkoły drzwi wejściowych i bramy wjazdowej na teren szkołye) nadzór nad osobami wchodzącymi na teren budynku szkoły oraz kierowanie interesantów do odpowiednich pracowników szkołyf) zgłaszanie zapotrzebowania i pobierania narzędzi i środków czystości zgodnie z zapotrzebowaniem od kierownika szkołyg) gaszenie świateł w pomieszczeniach szkoły po skończonych zajęciach lekcyjnychh) gaszenie świateł na korytarzach na czas zajęć lekcyjnychi) zapalanie i gaszenie świateł zewnętrznychj) zamykanie okien i drzwi w pomieszczeniach szkołyk) sprzątanie i zamiatanie terenów utwardzonych wokół budynków, drogi wewnętrznej, altanki śmietnikowej, parkingu oraz chodnika, również chodnika na ulicyl) wynoszenie zlewek z kuchni około godz. 14.45m) pielęgnacja i grabienie terenów zielonych, podlewanie terenów zielonych (w sezonie letnim - w zależności od potrzeb)n) pielenie donic - w zależności od potrzebo) dwa razy w tygodniu -sprzątanie hali sportowej: czyszczenie z piachu hali sportowej, czyszczenie na mokro hali sportowejp) raz w tygodniu: czyszczenie boiska sportowegoq) raz w tygodniu: czyszczenie maszynowe kuchnir) raz w miesiącu: czyszczenie hali sportowej środkiem do konserwacjis) zbieranie śmieci, odpadów i papierów, liści z terenów zielonych t) utrzymanie w czystości i porządku na terenie szkołyu) nadzór nad odbiorem odpadów, zgłaszanie koniecznych zmian w terminach i ilościach odbiorów odpadówv) dbałość o należyty stan sprzętu i narzędziw) zapobieganie uszkodzeniom/zniszczeniu wyposażenie, sprzętu oraz instalacji i urządzeń przez ich zabezpieczenie przed skutkami wpływu czynników atmosferycznychx) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły, zleconych przez dyrektora szkoły, jego zastępcę lub kierownika (z wyjątkiem posług osobistych na rzecz pracowników szkoły)
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Woźny (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak


Wymagania inne:

Wymagania: wykształcenie zawodowe, 2 lata doświadczenia zawodowego.Obowiązki:a) piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymib) w przypadku wykonywania prac z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych stosowanie się do instrukcji ich obsługic) zgłoszenie do kierownika gospodarczego lub konserwatora zauważonych uszkodzeń sprzętu, przepalonych świetlówek, itp.d) dozorowanie i zamykanie po godzinach funkcjonowania szkoły drzwi wejściowych i bramy wjazdowej na teren szkołye) nadzór nad osobami wchodzącymi na teren budynku szkoły oraz kierowanie interesantów do odpowiednich pracowników szkołyf) zgłaszanie zapotrzebowania i pobierania narzędzi i środków czystości zgodnie z zapotrzebowaniem od kierownika szkołyg) gaszenie świateł w pomieszczeniach szkoły po skończonych zajęciach lekcyjnychh) gaszenie świateł na korytarzach na czas zajęć lekcyjnychi) zapalanie i gaszenie świateł zewnętrznychj) zamykanie okien i drzwi w pomieszczeniach szkołyk) sprzątanie i zamiatanie terenów utwardzonych wokół budynków, drogi wewnętrznej, altanki śmietnikowej, parkingu oraz chodnika, również chodnika na ulicyl) wynoszenie zlewek z kuchni około godz. 14.45m) pielęgnacja i grabienie terenów zielonych, podlewanie terenów zielonych (w sezonie letnim - w zależności od potrzeb)n) pielenie donic - w zależności od potrzebo) dwa razy w tygodniu -sprzątanie hali sportowej: czyszczenie z piachu hali sportowej, czyszczenie na mokro hali sportowejp) raz w tygodniu: czyszczenie boiska sportowegoq) raz w tygodniu: czyszczenie maszynowe kuchnir) raz w miesiącu: czyszczenie hali sportowej środkiem do konserwacjis) zbieranie śmieci, odpadów i papierów, liści z terenów zielonych t) utrzymanie w czystości i porządku na terenie szkołyu) nadzór nad odbiorem odpadów, zgłaszanie koniecznych zmian w terminach i ilościach odbiorów odpadówv) dbałość o należyty stan sprzętu i narzędziw) zapobieganie uszkodzeniom/zniszczeniu wyposażenie, sprzętu oraz instalacji i urządzeń przez ich zabezpieczenie przed skutkami wpływu czynników atmosferycznychx) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły, zleconych przez dyrektora szkoły, jego zastępcę lub kierownika (z wyjątkiem posług osobistych na rzecz pracowników szkoły) [Zgłoszenia: kierownikgospodarczy202@sp202.edu.pl, 22 844 96 85]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy