CloudBest manages international projects across diverse industries including FinTech. Our expert teams provide support within areas such as software development, content creation, customer support, marketing, automotive, business development for clients around the world.

 

Join our team and develop with us in international structures as:

Translations Manager
[online recruitment]
Warszawa
If you are a person, who:
 • Is tired of being bored and repeatability at your current work and you would like to change something;
 • Is proactive, and is looking for interesting solutions and likes to create new things;
 • Likes a modern working environment with a start-up culture;
 • Is a team player and likes to work in a dynamically changing environment.
And your professional profile is relevant to the following skills:
 • Fluent spoken and written English, preferred level C2;
 • At least 2 years experience working in translation project management, including identification and vetting of qualified of translators;
 • Familiarity with at least one CAT tool is essential;
 • Experience in managing a team;
 • Bachelors degree in either Translation or Interpretation is a plus. A postgraduate degree and management qualifications would be highly regarded;
 • Ability to manage time successfully in an environment with many competing priorities; 
 • Familiarity with software terminology and the software development process in general.
We are looking for a person just like you!
Challenges for you:
 • Recruiting, training, and managing a team of qualified translators;
 • Building and managing terminology resources such as glossaries, style guides, and translation memory files;
 • Collaborating with key stakeholders across the company;
 • Editing and performing quality control on translators output and translations delivered by vendors;
 • Applying changes to preferred terminology in the locations in which our linguistic assets are stored to achieve consistency;
 • Performing tasks related to product documentation, education, website, and product marketing, as needed.
By joining our team you gain: 
 • Possibility of personal development and gaining experience in an international environment; 
 • A team of enthusiasts who successfully create a company in the fast growing blockchain industry; 
 • Great atmosphere and attractive working conditions in a start-up culture; 
 • Work in the modern office in attractive location at Wioślarska 8 (next to the Vistula river); 
 • Private medical care and co-financed sports card; 
 • Extra integration trips and events; 
 • Celebration of your birthday;
 • Fresh pressed juices; 
 • Massages in the office; 
 • English classes at work; 
 • Flexible working hours.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Cloud Best sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778403, NIP: 6692552456, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00, adres mailowy: dorota.konior@cloudbest.com

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,

b. prowadzenia przyszłych rekrutacji (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji);

3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów o których mowa w pkt 2;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 2 latod przesłania aplikacji lub do czasu wycofania zgody;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawodo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

APLIKUJ TERAZ