Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Strażnik działu ochrony
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/11575
OBOWIĄZKI:
- praca w systemie jedno- lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Funkcjonariusz służby ochrony
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagania: wykształcenie średnie.Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:- posiadająca obywatelstwo polskie;- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;- korzystająca z pełni praw publicznych;- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służbyObowiązki: - praca w systemie jedno- lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.*Pełna treść oferty pracy: https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-w-warszawie-grochowie-straznik-dzialu-ochronyx

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 703 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy