Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.
 
Obecnie do Oddziału UDT w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko:
Stażysta / Stażystka w Dziale Badań Laboratoryjnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 5.1/09/01/2024
Kluczowe obowiązki:
 • Prowadzenie dokumentacji związanej kontrolą sprzętu badawczego oraz rejestracją zleceń.
 • Zapoznanie się z metodami badań urządzeń technicznych, w tym badań niszczących i nieniszczących metali i ich połączeń spawanych.
 • Prowadzenie i udział w badaniach materiałowych.
 • Wykonywanie podstawowej preparatyki próbek do badań.
 • Udział przy wykonywaniu ekspertyz technicznych.
 • Zapoznanie się z normami oraz procedurami przedmiotowych badań.
 • Opracowanie dokumentacji w ramach wykonywanych badań.
Nasze oczekiwania:
 • Studenci ostatniego roku lub absolwenci, preferowane kierunki: inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, inżynieria produkcji, automatyka spawalnictwo lub pokrewne.
 • Mile widziane - dobra znajomość MS Office, umiejętność czytania rysunku technicznego.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Elastyczność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 • Samodzielność, myślenie analityczne, cierpliwość do wykonywania powierzonych czynności.
Oferujemy:
 1. Odpłatną współpracę (zatrudnienie w ramach umowy o pracę).
 2. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o 110-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 3. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę sportową
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).
APLIKUJ TERAZ