Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ogłasza nabór na stanowisko:

Stażysta / Młodszy Asystent / Asystent w Oddziale Laboratoryjnym Higieny Pracy
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: DPK.210.8.2021

WARUNKI PRACY

 • Umowa o pracę na pełen etat – 2 etaty;
 • praca w laboratorium / biurowa;
 • praca w siedzibie WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 oraz wyjazdy na pomiary / pobieranie próbek do zakładów pracy w obrębie województwa mazowieckiego;;
 • praca na parterze w siedzibie w WSSE, a w zakładach pracy na piętrach w zależności od potrzeb (konieczność przenoszenia sprzętu pomiarowego, praca w narażeniu na czynniki szkodliwe występujące na stanowiskach pracy);
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych;
 • pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami na parterze;
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym
  oraz głuchym;
 • zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych bez barierek

ZAKRES ZADAŃ:

 • pobieranie próbek/ wykonywanie pomiarów substancji chemicznych i pyłów na stanowiskach pracy w zakładach pracy;
 • wykonywanie oznaczeń chemicznych i pyłowych w próbkach pobranych na stanowiskach pracy;
 • opracowywanie wyników badań oraz przygotowywanie dokumentacji z badań;
 • opracowywanie sprawozdań z badań;
 • monitorowanie ważności wyników wykonywanych badań;
 • wdrażanie do stosowania nowych metod badawczych oraz opracowywanie ich weryfikacji/ walidacji;
 • praca zgodnie z systemem zarządzania obowiązującym w laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

W związku ze specyfiką Oddziału Laboratoryjnego Higieny Pracy dla celów realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wymagane jest od kandydata wykształcenie wyższe II stopnia o profilu chemicznym.

 • stażysty: wykształcenie wyższe II stopnia, staż pracy nie wymagany;
 • młodszego asystenta: wykształcenie wyższe II stopnia, wymagany staż pracy 1 rok;
 • asystenta: wykształcenie wyższe II stopnia, specjalizacja w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wymagany staż pracy 2 lata;

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV oraz list motywacyjny.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

 

 

APLIKUJ TERAZ