Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy technik
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75181

Warunki pracy

Praca w warsztacie maszynowym. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • wykonuje obróbkę skrawaniem elementów mechanicznych
 • obsługuje narzędzia pomiarowe w zakresie niezbędnym do wykonania elementów mechanicznych zgodnie z projektem
 • dobiera technologię wykonania elementów mechanicznych
 • przygotowuje projekty elementów mechanicznych
 • sprawuje nadzór nad przydzielonym wyposażeniem warsztatu mechanicznego Pracowni
 • przedstawia propozycje dotyczące rozwoju parku maszynowego warsztatu mechanicznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność wykonywania prac tokarskich, montażowych
 • znajomość rysunku technicznego
 • znajomość budowy tokarek
 • umiejętność planowania pracy własnej, priorytetyzowania zadań i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów
 • umiejętność koncepcyjnego rozwiazywania problemów konstrukcji mechanicznych
 • umiejętności współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyplom mistrzowski w zawodzie tokarz, ślusarz maszynowy lub frezer
 • praktyczna umiejętność obróbki w zakresie prac szlifierskich i ślusarskich lub frezerskich
 • dobra znajomość posługiwania się przyrządami pomiarowymi warsztatowymi
 • znajomość technologii obróbki metali
APLIKUJ TERAZ