Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy technik
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127321

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Wysiłek fizyczny. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Zagrożenie korupcją.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • wykonuje oraz dokumentuje badania funkcjonalne i bezpieczeństwa danych kas rejestrujących
 • dokonuje porównania uzyskanych wyników z oczekiwanymi
 • przygotowuje propozycje zmian procedur badań funkcjonalnych i bezpieczeństwa danych
 • sprawuje nadzór nad przydzielonymi przyrządami badawczo - pomiarowymi laboratorium
 • sprawuje nadzór nad dokumentacją odczytów serwisowych kas rejestrujących
 • sprawuje nadzór nad depozytem kas rejestrujących

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej w języku obcym
 • Wiedza dotycząca obsługi i zasady działania kas rejestrujących
 • Umiejętność obsługi serwisowej i konfiguracji urządzeń elektronicznych, mobilnych i komputerowych
 • Umiejętność konfiguracji oprogramowania i systemów operacyjnych w urządzeniach stacjonarnych i mobilnych
 • Umiejętność konfiguracji urządzeń elektronicznych do pracy w sieciach teleinformatycznych i komunikacji bezpośredniej
 • Umiejętność obsługi Pakietu MS Office, w szczególności znajomość MS Excel
 • Znajomość podstaw ustawy „Prawo o miarach”
 • Umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania informacji
 • Umiejętność analizy i weryfikacji danych liczbowych
 • Umiejętność: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ