Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 121139

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,

 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,

 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniajace wykonywanie zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania wynikające z kontroli zarządczej nad nadzorowanymi instytucjami.
 • Analizuje sprawozdania merytoryczne oraz projekty działalności instytucji kultury.
 • Wspiera działania Departamentu związane z zarządzaniem Programem „Teatr”.
 • Opiniuje pod względem merytorycznym wnioski oraz pisma dotyczące teatru i przedsięwzięć kulturalnych.
 • Przygotowuje projekty listów gratulacyjnych oraz innych pism okolicznościowych.
 • Współpracuje ze środowiskiem teatralnym, związkami twórców i stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi.
 • Opracowuje i opiniuje projekty zmian w przepisach prawnych w obszarze dotyczącym instytucji kultury.
 • Opiniuje i przygotowuje wnioski o nadanie resortowych odznaczeń i nagród.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostce sektora finansów publicznych lub w instytucji naukowej bądź badawczej lub w podmiocie związanym z działalnością kulturalną lub w realizacji zadań związanych
z kulturą
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Wiedza z zakresu bieżących wydarzeń teatralnych w Polsce
 • Znajomość zasad funkcjonowania Programów Ministra
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: umiejętności analityczne, skuteczna komunikacja (pisemna/werbalna), dobra organizacja pracy i osiąganie rezultatów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu sztuk performatywnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
APLIKUJ TERAZ