Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120777

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych GITD oraz bieżących księgowań w programie finansowo-księgowych;
 • Obsługuje rejestry księgowe;
 • Księguje korekty wynikające z bieżącej analizy kont i uzgadnia sald kont;
 • Dokonuje bieżącego księgowania decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej oraz korekt z nimi związanych w programie finansowo – księgowym;
 • Sporządza przelewy w bankowości elektronicznej NBP na podstawie otrzymanych z Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej poleceń przelewu z rachunku pomocniczego dotyczącego wpłat za decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej na właściwe rachunki bankowe;
 • Współpracuje przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych, sprawozdania finansowego oraz innych bieżących raportów i informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w zakresie księgowości;
 • Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 • Kompetencje: sumienność, samodzielność, organizacja pracy własnej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, odporność na stres, współpraca w zespole, myślenie analityczne, orientacja na klienta;
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs księgowości I stopnia.
APLIKUJ TERAZ