Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120023

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z: • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi

 • zagrożeniem korupcją

 • częste reprezentowanie uzrędu na zewnątrz


Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z udziałem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w postępowaniach w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (w tym dla dokumentów służących wdrożeniu zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej);
 • opracowuje interpretacje przepisów prawnych dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w celu zapewnienia ich poprawnego stosowania (w tym przygotowuje wkłady do odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz senatorskie, skargi i interwencje)
 • opiniuje projekty aktów prawnych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko;
 • bierze udział w gremiach i spotkaniach, z obszaru strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i obszarów powiązanych jako uczestnik, organizator i/lub autor/współautor projektów przedstawianych stanowisk i informacji;
 • przygotowuje projekty wyjaśnień i wkładów do wyjaśnień dla Komisji Europejskiej oraz stanowisk dotyczących postępowań prowadzonych przed TSUE w obszarze strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, w tym w ramach udzielania odpowiedzi na zarzuty o naruszenie prawa wspólnotowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe z dziedziny nauk:
-inżynieryjno-technicznych: architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
- rolniczych: leśnych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa
- społecznych: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
- ścisłych i przyrodniczych: biologicznych, o Ziemi i środowisku
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska lub w
planowaniu przestrzennym
 • Bardzo dobra znajomość prawa krajowego oraz UE w zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
 • Dobra znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko lub/i z zakresu procedur administracyjnych (Kodeks postępowania administracyjnego)
APLIKUJ TERAZ