Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117669

Warunki pracy


 • praca stacjonarna w siedzibie pracodawcy

 • praca w godzinach pracy urzędu tj. od 8 – 16 w dni robocze,

 • praca w zespole

 • współpraca z pracownikami Inspekcji

 • współpraca z podwykonawcami i usługodawcami wspierającymi Inspekcję

 • wyjazdy służbowe

 • praca pod presją czasu

Zakres zadań

 • organizuje i prowadzi Sekretariat,
 • Prowadzi Obsługę kancelaryjną GIORiN : wprowadza korespondencję przychodzącą wychodzącą,
 • Rozdziela wewnętrzną korespondencję, zamawia przesyłki kurierskie,
 • Wysyła korespondencję,
 • Przygotowuje pisma, raporty i zestawienia na bieżące potrzeby GIORiN,
 • Wystawia delegacje krajowe,
 • Odbiera telefony, łączy rozmowy telefoniczne,
 • Opracowuje korespondencję w zakresie administracyjno-gospodarczym,
 • Dba o prawidłowy obieg informacji i dokumentów,
 • Prowadzi kalendarz spotkań Kierownictwa Głównego Inspektoratu,
 • Przygotowuje dokumentację, materiały na spotkania, pisma, prezentacje, zestawienia, raporty i analizy oraz archiwizuje dokumentację,
 • Wsparcie Biuro Dyrektora Generalnego w realizacji jego zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • komunikatywny język angielski,
 • znajomość pakietu MS Office, urządzeń biurowych,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji i dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, kultura osobista,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśnie
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ