Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117013

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Inne informacje: budynek klimatyzowany.


Zagrożenie korupcją.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania w celu udzielania informacji o kompetencjach Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 • Wspomaga realizację zadań z zakresu uzgadniania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
 • Współdziała z innymi komórkami organizacyjnymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu gospodarki przestrzennej lub architektury lub urbanistyki lub geodezji i kartografii lub transportu kolejowego lub wyższe administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administracji publicznej albo samorządowej lub planowania i zagospodarowania przestrzennego lub geodezji i kartografii lub transportu kolejowego
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy oraz pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi komputera/ pakietu MS Office/ systemów informacji prawnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ