Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116828

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie 

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące sporów o dostęp przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości, w tym do budynków
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi
 • Przygotowuje odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, regulatorów europejskich i innych podmiotów w zakresie właściwości wydziału
 • Bierze udział w opiniowaniu i tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych z zakresu telekomunikacji
 • Bierze udział w opracowywaniu modeli współpracy między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a jednostkami samorządu terytorialnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym ze stosowaniem lub analizą przepisów prawa
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne; o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw; Kodeks postępowania administracyjnego
 • Wiedza z zakresu: zasad regulacji rynku telekomunikacyjnego; unijnych regulacji prawnych w zakresie rynku telekomunikacyjnego; podstawowych zasad prawa konkurencji; zasad tworzenia umów w obrocie gospodarczym
 • Umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawa
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ