Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116861

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Zagrożenie korupcją

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Opracowuje i uzgadnia projekty ustaw, projekty aktów prawnych, projekty tekstów jednolitych aktów prawnych w zakresie podatku od sprzedaży detalicznej, podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz uczestniczy w procesie legislacyjnym.
 • Opracowuje wyjaśnienia i interpretacje przepisów z zakresu podatku od sprzedaży detalicznej dla zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe i podatników.
 • Opracowuje wyjaśnienia i interpretacje przepisów z zakresu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego dla zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, podatników i inkasentów.
 • Analizuje interpretacje wydawane przez organy podatkowe, orzecznictwa sądów (w tym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), stanowiska doktryny w zakresie: podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz opiniuje projekty założeń projektów ustaw, projektów aktów prawnych nadsyłanych z zewnątrz.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze podatków
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego, w szczególności w zakresie: podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, Ordynacji podatkowej
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego, cywilnego, transportowego, geodezyjnego i kartograficznego oraz dot. pomocy publicznej
 • Znajomość zasad tworzenia prawa i procesu legislacyjnego
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość systemów podatkowych państw Unii Europejskiej
APLIKUJ TERAZ