Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116548

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku i wewnątrz budynku brak windy i podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami.


 

Zakres zadań

 • Realizuje zadania Administratora Użytkowników dla Centrum i Administratora Technicznego dla modułów Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych oraz Policyjny System Informacyjny w Systemie Niejawnym Policji (SNP), poprzez konfigurowanie stanowisk dostępowych, nadawanie niezbędnych uprawnień użytkownikom oraz aktualizowanie sterowników, oprogramowania użytkowego i systemu operacyjnego stanowiska dostępowego
 • Przyjmuje zgłoszenia dot. wadliwego sprzętu komputerowego, udziela bezpośredniej pomocy technicznej pracownikom i kierownictwu Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości z eksploatacją stanowiska dostępowego oraz przekazuje zlecenia napraw do merytorycznego biura w zakresie łączności i informatyki
 • Opracowuje i aktualizuje dokumenty techniczne zawierające szczególne wymagania bezpieczeństwa oraz procedury bezpiecznej eksploatacji dla Systemu Niejawnego Policji w części dotyczącej modułu Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych, jak również dokumentację techniczną autorskiego Systemu Kancelaryjno-Biurowego
 • Prowadzi ewidencję sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych użytkowanych w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych
 • Tworzy, edytuje i aktualizuje treści oraz informacje, przy wykorzystaniu Systemu Zarządzania Treścią (CMS) na stronie internetowej Policji
 • Współuczestniczy w projektowaniu, wdrażaniu, testowaniu i modyfikowaniu wewnętrznych systemów informatycznych oraz modernizacji systemu KCIK i systemów teleinformatycznych z nim współpracujących
 • Współuczestniczy w pracach związanych z opracowywaniem koncepcji rozwoju i modernizacji eksploatowanych przez Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych systemów informatycznych oraz testuje rozwiązania techniczne i programowe
 • Udziela wsparcia merytorycznego użytkownikom podmiotów uprawnionych m.in. w zakresie procedury nadawania niezbędnych uprawnień i awarii związanych z korzystaniem z zasobów systemu KCIK

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe z ww. kierunków
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 2 lata w zakresie obsługi technicznej sprzętu informatycznego
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość obsługi technicznej systemów MS Windows, MS Office
 • Dobra znajomość sprzętu informatycznego klasy PC oraz podstawowego sprzętu sieciowego i peryferyjnego (drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne)
 • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów sprzętowych
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z administrowania systemami informatycznymi
 • Przeszkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych – szkolenie dla administratorów
 • Znajomość problematyki związanej z bezpieczeństwem przetwarzanych danych w systemach informatycznych
 • Znajomość narzędzi systemów informatycznych (Visual Basic w stopniu podstawowym, sieci LAN/WAN, Windows Server 2012 R2 / Windows 10 Professional)
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemów informatycznych
APLIKUJ TERAZ