Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116706

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, w związku z tym w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Opracowuje materiały informacyjne na potrzeby działalności Polskiego Punktu Koordynacyjnego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (PPK EFSA), m.in. dotyczące ofert pracy w EFSA, szkoleń, webinariów, projektów stażowych, grantów oraz zestawień obejmujących ekspertów EFSA i osób kandydujących do różnych gremiów EFSA, jak również rozsyła otrzymane z EFSA informacje do zainteresowanych stron (za pośrednictwem korespondencji mailowej, strony internetowej lub pism),
 • Współpracuje (np. przesyła zapytania, prosi o wkłady, opinie, uzgadnia stanowiska) z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednostkami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innymi urzędami centralnymi i jednostkami naukowymi w zakresie zagadnień będących w kompetencjach EFSA
 • Koordynuje działania w zakresie pozyskiwania odpowiedzi na pytania państw członkowskich przesłanych za pośrednictwem EFSA (tzw. "request for information")
 • Uczestniczy w spotkaniach Punktów Koordynacyjnych i konferencjach naukowo-szkoleniowych EFSA
 • Uzupełniania informacje w bazach danych EFSA, w tym m.in. w bazie listy organizacji z art. 36 rozporządzenia nr 178/2002, jak również weryfikuje zgodność danych i materiałów dowodowych przedkładanych PPK EFSA przez organizacje aplikujące do zatwierdzenia na liście art. 36 oraz przez organizacje podlegające przeglądowi
 • Promuje wizerunek EFSA poprzez udział w organizacji konferencji, spotkań i innych eventów oraz przygotowuje materiały na szkolenia i konferencje organizowane przez PPK EFSA
 • Wspiera polskiego Przedstawiciela Forum Doradczego EFSA w nominowaniu polskich członków Sieci Naukowych i grup roboczych EFSA
 • Wspiera PPK EFSA w zakresie opracowywania planów budżetowych i umów realizowanych w ramach środków EFSA

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w obszarze dotyczącym zakresu działania EFSA lub współpracy międzynarodowej lub w urzędowej kontroli żywności
 • Wiedza nt. struktury i zadań Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
 • Wiedza nt. kompetencji krajowych organów i instytucji działających w zakresie zadań EFSA
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole oraz działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i pod presją czasu
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dokładność i precyzja w komunikacji pisemnej
 • Asertywność oraz umiejętność przekazywania stanowiska
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność
APLIKUJ TERAZ