Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114165

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania administratora merytorycznego Systemu Metadanych Statystycznych (SMS), w zakresie zintegrowania wszystkich metadanych gromadzonych w Repozytorium Metadanych SMS, planuje rozwój centralnego systemu metadanych statystycznych oraz weryfikuje modele metadanych tworzone w systemie SMS; udziela wsparcia administratorom merytorycznym modeli w jednostkach służb statystyki publicznej odpowiedzialnych za tworzenie i utrzymanie modeli w SMS; udziela wsparcia autorom metadanych w zakresie ich roli w systemie; przygotowuje niestandardowe raporty z bazy Repozytorium Metadanych na życzenie różnych użytkowników, nadaje uprawnienia administratorom merytorycznym modeli metadanych w celu udostępnienia środowiska do opisu metadanych.
 • Tworzy i modyfikuje modele metadanych dla obszarów metadanych, za które odpowiada Departament. Analizuje ich spójność z pozostałymi obszarami metadanych w celu ułatwienia pracy w systemie autorom metadanych.
 • Zbiera wymagania do raportów w systemie SMS, modyfikuje szablony raportów, publikuje przygotowane szablony w środowisku SMS, przygotowuje niestandardowe raporty zgodnie z potrzebami wydziałów Departamentu, przygotowuje widoki SQL w bazie danych SMS w celu udostępnienia innym systemom statystyki publicznej metadanych gromadzonych w SMS.
 • Wspomaga pracę Administratorów merytorycznych modeli metadanych, za które odpowiada Departament. Przyjmuje od autorów badań zgłoszenia tworzenia nowych metadanych, po zweryfikowaniu ich poprawności tworzy je w SMS i przekazuje autorowi do wprowadzenia pełnego opisu. Okresowo weryfikuje i aktualizuje osoby oraz jednostki statystyki, którym przypisano odpowiedzialność za metadane, nadaje uprawnienia użytkownikom do definiowania metadanych w zakresie obszarów metadanych koordynowanych przez Wydział okresowo ocenia jakość metadanych oraz koordynuje ich poprawę, w celu zapewnienia dobrej jakości metadanych zgromadzonych w tych obszarach.
 • Współpracuje z Centrum Informatyki Statystycznej w zakresie zarządzania użytkownikami systemu, importu metadanych, zadań utrzymania i rozwoju systemu w celu poprawy pod kątem funkcjonalnym i wydajnościowym systemu SMS.
 • Prowadzi warsztaty i szkolenia dla autorów metadanych w SMS, w tym przygotowuje materiały szkoleniowe, w celu przygotowania użytkowników systemu do definiowania i wykorzystywania metadanych gromadzonych w SMS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym – B1
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Ogólna wiedza nt. funkcjonowania struktur statystyki publicznej
 • Ogólna wiedza nt. badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz zasad ich organizacji
 • Znajomość narzędzia MS SQL Server 2012 i nowszy
 • Znajomość języka zapytań SQL
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja pisemna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2
 • Znajomość zagadnień związanych z metadanymi
 • Znajomość narzędzia Enterprise Architect
 • Znajomość hipertekstowego języka znaczników HTML5
 • Znajomość języka JavaSrcipt
 • Znajomość języka UML
 • Umiejętności dydaktyczne
APLIKUJ TERAZ