Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113708

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa

 • Praca przy komputerze

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Zakres zadań

 • Dokonuje na poziomie jednostkowym kompleksowej analizy danych z różnych źródeł, w tym wyników badań statystycznych oraz informacji ze źródeł administracyjnych i uczestniczy w opracowywaniu informacji wynikowych Wydziału, w celu zaspokojenia oczekiwań odbiorców danych,
 • Współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie badań przedsiębiorstw prowadzonych w Wydziale, w celu zapewnienia wymaganej jakości informacji,
 • Uczestniczy w opracowywaniu metodologii badań, które pozwalają obserwować różne efekty działalności gospodarczej przedsiębiorstw niefinansowych, dostosowując zakres badań do zmian zachodzących w otoczeniu prawno-ekonomicznym, w celu pozyskania odpowiedniej jakości danych statystycznych,
 • Uczestniczy w przygotowywaniu programu badań statystycznych w zakresie badań prowadzonych w Wydziale, w celu poinformowania respondentów o nakładanych na nich obowiązkach sprawozdawczych,
 • Uczestniczy w pracach związanych z rozwojem wybranych obszarów badawczych, w celu przygotowania do wypełniania wymogów UE w zakresie uzgodnionym z Eurostatem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: informatyka lub matematyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w opracowywaniu informacji zawierających dane statystyczne
 • Znajomość jednego ze specjalistycznych programów komputerowych do analizy danych (np. Statistica, SPSS, R)
 • Znajomość podstaw programowania
 • Wiedza z zakresu ekonomii
 • Wiedza z zakresu rachunkowości
APLIKUJ TERAZ