Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113408

Warunki pracy

Zakres zadań

 • zapewnia prawidłowe funkcjonowanie ochrony fizycznej na terenie nieruchomości pozostających w zarządzie Ministerstwa,
 • zapewnia funkcjonowanie systemów zabezpieczenia technicznego na terenie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa,
 • uczestniczy w zapewnieniu ochrony przeciwpożarowej oraz podnoszeniu standardów w tym zakresie, m.in. przeprowadza kontrole i proponuje rozwiązania, aktualizuje plany ewakuacji i instrukcje bezpieczeństwa
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej.
 • obsługuje korespondencję i dokumentację

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zabezpieczenia osób i mienia lub ochrony przeciwpożarowej budynków i ewakuacji
 • Uprawnienia inspektora lub specjalisty ochrony przeciwpożarowej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie takiego postępowania
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony osób i mienia
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz procedur przeprowadzania ewakuacji
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie trybów udzielania zamówienia
 • Umiejętność obsługi MS Office Word, Excel
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ