Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113166

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę i ewidencję finansowo-księgową
 • Prowadzi obsługę w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, w tym weryfikuje zapisy księgowe, sporządza zestawienia (m.in. obrotów i sald, analityki wydatków, etc.), sporządza sprawozdania budżetowe i weryfikuje zgodność danych z dokumentami otrzymanymi z innych komórek
 • Uzgadnia i monitoruje plany finansowe
 • Poświadcza wydatki w projektach
 • Prowadzi obsługę operacji gotówkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse lub rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości budżetowej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość zagadnień związanych z księgowością
 • Znajomość ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ