Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113077

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,

 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika,

 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań
- zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Administruje, monitoruje oraz utrzymuje ciągłość działania sieci komputerowej, w szczególności obsługuje urządzenia sieciowe 2 i 3 warstwy OSI (przełączniki, routery, punkty dostępowe WIFI).
 • Administruje, monitoruje oraz utrzymuje ciągłość działania systemów służących zapewnieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego (Firewall, Antywirus, Antyspam, IDS, IDP, webfiltering, VPN).
 • Administruje i zarządza serwerami i urządzeniami serwerowymi znajdującymi się w sieci wewnętrznej i w sieci z bezpośrednim dostępem do Internetu (w tym serwery DNS, poczta elektroniczna).
 • Opracowuje dokumentację do procedur zamówień przetargowych realizowanych dla usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem.
 • Monitoruje i przeciwdziała zagrożeniom związanym z dostępem do Internetu.
 • Opracowuje dokumentację i utrzymuje w aktualności dokumentację obsługiwanych systemów teleinformatycznych.
 • Prowadzi nadzór nad posiadanymi łączami z Internetem i łączami dzierżawionymi.
 • Wykonuje inne polecenia bezpośredniego przełożonego w zakresie kompetencji i zadań realizowanych przez Wydział.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku merytorycznym dedykowanym do realizacji zadań związanych z administrowaniem urządzeniami sieciowymi

 • Wiedza specjalistyczna z zakresu teleinformatyki i usług informatycznych w tym: bezpieczeństwa teleinformatycznego, budowy sieci komputerowych, administrowania przełącznikami sieciowymi i urządzeniami typu Firewall
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Kompetencje: organizacja pracy i osiąganie rezultatów, skuteczna komunikacja, planowanie i myślenie strategiczne, umiejętność pracy zespołowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ