Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 102702

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- działanie pod presją czasu,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- zagrożenie korupcją,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Udziela wszechstronnej pomocy rodzicom we wszczynaniu postępowania o nakazanie powrotu dziecka lub wykonywania kontaktów z dzieckiem oraz wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunkach transgranicznych
 • Podejmuje czynności związane z przekazywaniem wniosków sądów polskich oraz organów zagranicznych oraz podejmuje działania w zakresie zainicjowania postępowań przez sądy w przypadku zagrożenia dobra dziecka
 • Monitoruje postępowania w sprawach o nakazanie powrotu dziecka lub wykonywanie kontaktów prowadzonych przez sądy polskie oraz organy państw obcych
 • Bierze udział w pracach grup roboczych UE dotyczących problematyki prawa rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunkach transgranicznych
 • Opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie międzynarodowego prawa rodzinnego
 • Sporządza analizy i statystyki dotyczące obrotu prawnego z zagranicą w zakresie obejmującym stanowisko
 • Obsługuje skargi i wnioski dotyczące międzynarodowych spraw rodzinnych, w tym również pism przychodzących na adres poczty elektronicznej Polandchildabduction@ms.gov.pl

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej obywateli w organach administracji publicznej lub instytucjach UE; lub w organach wymiaru sprawiedliwości lub administracji publicznej związanej ze współpracą międzynarodową; lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego (B2)
 • Znajomość przepisów prawa międzynarodowego i europejskiego w zakresie postępowań rodzinnych
 • Bardzo dobra znajomość polskiego prawa rodzinnego i postępowania cywilnego
 • Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, pozytywne podejście do klienta, umiejętność negocjowania, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego języka roboczego UE (B1) lub znajomość innego języka roboczego ONZ (B1)
APLIKUJ TERAZ