Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97351

Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • Praca w budynku częściowo dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi zaopatrzone w samozamykacze, w budynku jest winda i podjazd, winda niedostosowana dla osób niewidomych, na 8 piętrze jest toaleta dla osób poruszających się na wózkach).

 • Praca na 8 piętrze.

 • Warunki pracy: wyjazdy służbowe, praca biurowa, 

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania wynikające z funkcjonowania Punktu kontaktowego ds. oszustw żywnościowych.
 • Bierze udział we współpracy administracyjnej z organami urzędowej kontroli żywności w Polsce oraz organami urzędowej kontroli Państw Członkowskich UE w zakresie wykrywania i zwalczania oszustw żywnościowych o charakterze transgranicznym.
 • Bierze udział w wymianie informacji dotyczących współpracy administracyjnej i oszustw żywnościowych poprzez system iRASFF.
 • Bierze udział w spotkaniach grupy roboczej ds. oszustw żywnościowych UE.
 • Realizuje działania koordynowane przez Komisję Europejską.
 • Opracowuje projekty pism, zgłoszeń i odpowiedzi wynikających z funkcjonowania Punktu kontaktowego ds. oszustw żywnościowych.
 • Analizuje publikacje krajowe i zagraniczne dotyczące oszustw żywnościowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemiczne, rolnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność przekazywania informacji.
 • Umiejętność zgłaszania konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość funkcjonowania rynków rolnych oraz przepisów prawa żywnościowego polskiego i wspólnotowego.
 • Znajomość systemu zarządzania jakością.
 • Wiedza w zakresie technologii produkcji artykułów rolno-spożywczych.
APLIKUJ TERAZ