Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87505

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Rozpatrywanie i koordynowanie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz innej korespondencji dotyczącej działalności sądów powszechnych i innych jednostek organizacyjnych resortu, a także przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów (interwencje poselskie, senatorskie, zapytania poselskie, interpelacje poselskie, oświadczenia senatorskie) oraz na wystąpienia organów władzy publicznej.
 • Przyjmowanie interesantów (telefoniczne i osobiste) w sprawach skarg i wniosków.
 • Opracowywanie rocznych sprawozdań dotyczących wpływu i sposobu załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz petycji nadesłanych do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w obsłudze prawnej obywateli w organach administracji publicznej lub w obszarze związanym z wymiarem sprawiedliwości
 • znajomość przepisów prawa dotyczących resortu (np. ustawy o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy o komornikach sądowych i egzekucji), a także organizacji i działania sądownictwa powszechnego
 • znajomość przepisów regulujących zasady rozpoznawania skarg, wniosków i petycji
 • obsługa komputera- MS Office, Internet, program "Lex"
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • samodzielność
 • Asertywność, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność współpracy
APLIKUJ TERAZ