Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87001

Warunki pracy


 • praca z klientem zewnętrznym


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  (np. widny, toalety).


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Inicjuje, przygotowuje, analizuje i opiniuje projekty aktów prawnych w celu zapewnienia ich zgodności legislacyjnej i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
 • Opracowuje projekty opinii prawnych w odpowiedzi na zapytania skierowane przez pracowników innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz przez podmioty i instytucje zewnętrzne;
 • Uczestniczy w posiedzeniach Komisji Prawniczych i innych spotkaniach międzyresortowych w celu przedstawienia, wyjaśnienia i obrony przyjętych przez Urząd propozycji w zakresie dotyczącym systemu prawa lotniczego
 • Opiniuje projekty aktów prawnych w ramach legislacji zewnętrznej i uczestniczy w spotkaniach międzyresortowych
 • Uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu z podmiotami zewnętrznymi dotyczących kwestii merytorycznych, lecz wymagających wsparcia prawnego
 • Uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez organizacje międzynarodowe dotyczące kwestii merytorycznych w celu wypracowania projektu aktu prawnego bądź uzgodnienia w zakresie jego interpretacji i stosowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze legislacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Bardzo dobra znajomość prawa cywilnego materialnego, europejskiego instytucjonalnego oraz procedury administracyjnej
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Wiedza z zakresu prawa lotniczego i działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość prawniczych programów komputerowych: LEX, Legalis, Eurlex, Lex Polonica
 • Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ