Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86569

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na ósmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.


Warunki pracy: • praca biurowa;

 • wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin;

 • użytkowane sprzęty: telefon, komputer, drukarka, niszczarka;

 • oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w prowadzeniu akt osobowych pracowników oraz sporządzaniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 • Kieruje pracowników na wymagane prawem badania lekarskie
 • Prowadzi ewidencję czasu pracy, urlopów, delegacji służbowych
 • Ustala uprawnienia, dokonuje naliczenia i przygotowuje wnioski o wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz dodatków stażowych
 • Monitoruje przebieg procesu ocen okresowych pracowników i współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie sporządzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej oraz indywidualnych programów rozwoju zawodowego celem realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej
 • Sporządza zestawienia, analizy, sprawozdania z zakresu spraw pracowniczych do instytucji zewnętrznych i na potrzeby wewnętrzne Wydziału
 • Opracowuje projekty regulacji wewnętrznych w zakresie realizowanych zadań w Wydziale
 • Obsługuje elektroniczny system obiegu dokumentów w Wydziale

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw kadrowych
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
 • Dobre umiejętności organizowania pracy własnej
 • Umiejętności analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie prawa pracy
APLIKUJ TERAZ